Ledelse i praksis, 5. udgave

Ledelse i praksis, 5. udgave

Lærebog

Udgivelsesdato: 2. august 2021

Pris: 278,00 kr.
Køb
Læs mere

Lærebogen Ledelse i praksis, 5. udgave, dækker fagområdet ledelse i praksis på erhvervsakademiuddannelser, merkantile diplomuddannelser og akademi-/merkonomuddannelser.

Trojkas undervisningsmateriale til Ledelse i praksis, 5. udgave omfatter følgende:
 • Lærebog
 • Online materialer på bogens webside
 • Gå ind på trojka.dk – Vælg ONLINE TROJKA og klik på iTrojka. Klik derefter på ikon/billede med bogens forside.
 • Trojka Ekstra app til mobile enheder indeholder bl.a. multiple choice opgaver. Se også Adizes test og andre selvtest på Trojka Ekstra. Indholdet på Trojka Ekstra vil løbende blive udvidet.

Trojkas lærebog Ledelse i praksis, 5. udgave er velegnet til markedsføringsøkonom, finansøkonom, handelsøkonom, logistikøkonom, serviceøkonom, akademiøkonom/merkonom og andre videregående uddannelser, hvor fagområdet ledelse indgår i uddannelsesforløbet.

Forord

Vi har hermed fornøjelsen at præsentere Ledelse i praksis, 5. udgave. Lærebogen er tilpasset fagmodulbeskrivelsen for Ledelse i praksis, og den er i overensstemmelse med udviklingen i de krav, der stilles til færdigheder og kompetencer indenfor emnet ledelse på akademiuddannelser og andre videregående uddannelser, hvor emnet indgår.

Denne 5. udgave af lærebogen er blevet udvidet med flere online materialer, der findes på bogens webside på Trojka.dk og på Trojka Ekstra app til mobile enheder. Trojka Ekstra app kan downloades gratis fra App Store og Google Play.

Der er udarbejdet følgende typer online materialer:

 • Multiple choice opgaver
 • Refleksionsopgaver
 • Træningsøvelser
 • Diverse profilanalyser

Link til bogens webside: https://trojka.dk/Ledelse-i-praksis-2021.aspx

Af indholdsmæssige fornyelser kan nævnes:

 • Kapitel 1 beskæftiger sig med den stigende grad af distancearbejde, der ikke mindst er et resultat af nedlukningen af samfundet under COVID-19. De erfaringer vil givet vis være med til at omstrukturere vores arbejdsliv, og vi behandler løbende denne udvikling gennem bogens kapitler.
 • Kapitel 2 har øget fokus på din egen læring, når du starter på Ledelse i praksis.
 • Kapitel 3 gennemgår ledelsestendenser fra år 1900 til i dag. Og vi giver et bud på, hvilke tendenser der vil komme til at karakterisere 2020´erne.
 • Kapitel 4 har fokus på udviklingen i ledelsesperspektiver gennem tiden fra det analytiske perspektiv over system- og aktørperspektivet til nutidens kvanteperspektiv.
 • Kapitel 5 og 6 har fokus på den klassiske lederkarakteristik og lederadfærd samt motivering af medarbejderne.
 • Kapitel 7 har en fornyelse af modellen om Det indre landkort.
 • Kapitel 8 har fokus på selvledelse herunder en udbygning af forståelse af netværk og netværksledelse.
 • Kapitel 9 fokuserer på vigtigheden af lederes kommunikation ikke mindst set i en nutidig ledelsesmæssig sammenhæng.
 • Kapitel 10 omhandler medarbejderudvikling. Der sættes fokus på forskellen mellem den traditionelle kompetenceudvikling, der typisk er baseret på MUS, kurser og uddannelser og den inddragende, hvor medarbejderne i højere grad selv er med til at lægge sporene for egen udvikling. Denne udgave af bogen har et større fokus på coaching som afsæt for medarbejderudvikling og om inddragelsen af medarbejderne i at skabe fortællingen om virksomheden og dens virke.
 • Kapitel 11 er udvidet med en udbygning af teamforståelsen herunder teamets sociale kapital. Flere og flere opgaver løses i team, hvilket betyder at niveauet af den sociale kapital får stigende betydning for den samlede opgaveløsning.
 • Kapitel 12 har fokus på forskelle mellem konfliktløsning og konfliktopløsning. I supplement er givet en række metoder til brug ved konfliktforståelse.
 • Kapitel 13 sætter fokus på ledelse af forandringer. Det har en stigende betydning at ledere kan håndtere de forandringer, der til stadighed sker i og omkring virksomheden. Det betyder, at det ikke blot er de store planlagte forandringer, men også de gradvise forandringer, der fx udspringer af udviklingen hos kunder og andre forhold i omverdenen. Med COVID-19 har vi lært, at vi også skal kunne håndtere pludselige og store forandringer. Det sætter vi fokus på med strategizing, der indebærer, at vi planlægger forandringer efterhånden som forhold i omverdenen forandrer sig.
 • Kapitel 14 har fokus på lederens rolle i mødemæssige sammenhænge samt præsentationsteknik set fra en ledelsesmæssig synsvinkel.
 • Kapitel 15 drejer sig om udvikling af egen ledelse og sætter fokus på fire karrieretyper, der åbner for nye tolkninger af karriere. Der er med tiden opstået mange andre former for job, hvor du kan være din egen leder.

Juni 2021
Erik Staunstrup
Niels Vestergaard Olsen
Lone Hermann

Ledelse i praksis, 5. udgave - Lærebog
Erik Staunstrup, Niels Vestergaard Olsen & Lone Hermann
5. udgave 2021
Hæftet
ISBN: 9788771541496
Antal sider: 320
Pris: 278,00 kr.
Udgiver: Trojka

Læs et uddrag af lærebogen

 

Private kunder kan købe licenser til Trojkas e-bøger hos Praxis - Streames digitalt på praxisOnline