STRATEGI – det strategiske lederskab

STRATEGI – det strategiske lederskab

Udgivelsesdato: 1. august 2022

Pris: 292,00 kr.
Køb
Læs mere

Der skrives mange bøger om strategi. Ofte med hver deres indfaldsvinkel. I denne bog sætter vi fokus på strategiarbejde i både private og offentlige virksomheder. Bogen indeholder en række gennemgående temaer, der viser forskellige tilgange til det strategiske arbejde. Det er vores håb, at de kan hjælpe med at give overblik og gøre modeller og metoder mere tilgængelige for ledere på alle niveauer.

Bogens temaer fokuserer på:

  • Forskellen på strategier i det private og det offentlige
  • Den traditionelle og den emergerende strategiproces
  • Komplekse processer

Bogen gennemgår strategiske teorier og modeller, strategisk analyse, udvikling, implementering og evaluering. Tilsvarende gennemgår bogen udvikling i det strategiske lederskab med fokus på mellemlederens rolle i det strategiske arbejde samt omsætning af strategien i praksis herunder de tilhørende forandringsprocesser.

Det er bogens mål, at den studerende opnår kompetencer i relation til udvikling af sit eget strategiske lederskab. Ligeledes er målet at den studerende opnår kompetencer til at kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med det formål at realisere organisationens strategi set ud fra eget organisatorisk niveau.

Foruden indholdet i selve lærebogen er der udarbejdet understøttende materiale, som findes på bogens webside på www.trojka.dk

Af understøttende materiale findes PowerPoint figurer til fri download samt en række hjælpeskemaer til brug ved udarbejdelse af den strategiske analyse.

Lærebogens kernestof behandles i overensstemmelse med studieordninger på KVU- og AU-uddannelser. Bogen er velegnet til markedsføringsøkonom, handelsøkonom, logistikøkonom, serviceøkonom, akademiøkonom/merkonom, diplomuddannelse i ledelse, HA, HD og andre videregående uddannelser, hvor fagområdet strategi og strategisk ledelse indgår i uddannelsesforløbet.

Maj 2022
Niels Vestergaard Olsen
Erik Staunstrup
Lone Hermann

STRATEGI – det strategiske lederskab
Niels Vestergaard Olsen, Erik Staunstrup & Lone Hermann
Redigeret af Niels Vestergaard Olsen
1. udgave 2022
Hæftet
ISBN: 9788771541625
376 sider
Pris: 292,00 kr.
Udgiver: Trojka

Læs et uddrag af lærebogen

 

Private kunder kan købe licenser til Trojkas e-bøger hos Praxis -   Streames digitalt på praxisOnline