Projektledelse, 1. udgave

Projektledelse, 1. udgave

Lærebog

Bogen er udsolgt fra forlaget - Vi henviser til ny 2. udgave

Læs mere

Vi har hermed fornøjelsen at præsentere Trojkas nye lærebog i projektledelse.

Lærebogen er tilpasset fagbeskrivelsen for Projektledelse under studieordningen for Akademiuddannelsen i Ledelse samt Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Ligeledes er lærebogen tilpasset fagbeskrivelsen for projektledelse på HD 1. del.

Vi har med entusiasme skrevet denne bog om projektledelse for at give vores version af projektledelse og hvordan vi mener projektledelse kan forstås i en nutidig sammenhæng med skyldigt hensyn til ovenstående fagbeskrivelser.

Trojkas lærebog om projektledelse integrerer det ydre styrede og det indre styrede i én og samme lærebog – der skabes dermed større forståelse og viden om projektledelse.

Bogen henvender sig til læsere som ønsker en indføring og perspektivering af projektledelse på et højt fagligt niveau i kombination med en praktisk tilgang. Bogen skal dels ses som en indføring i fagområdet projektledelse for den nye projektleder og dels en videreførelse af projektforståelsen for den mere erfarende projektleder.

Med bogen Projektledelse fuldender Trojka sit udvalg af fagbøger inden for ledelse- og organisations-området. Bogen Projektledelse kan derfor med rette læses i forlængelse af bøgerne Ledelse i praksis samt Organisation.

Specifikt henvender bogen sig til uddannelsesområderne – AU i ledelse, AU i Innovation, Produkt og Produktion samt til HD 1. del. Bogen kan ligeledes finde anvendelse i andre undervisningssammenhænge, som ønsker et tilsvarende fagligt niveau.

Lærebogen er også velegnet til markedsføringsøkonom, finansøkonom, handelsøkonom, logistikøkonom, serviceøkonom, akademiøkonom / merkonom, HA, HD, ingeniøruddannelser og andre videregående uddannelser samt kursusforløb, hvor projektledelse indgår i uddannelsesforløbet.

Undervisningsmaterialet omfatter foruden lærebogen også e-læringsmaterialer på bogens website: Det er f.eks. muligt at downloade PowerPoints med alle lærebogens figurer fra bogens website. Gå ind på Trojkas website https://trojka.dk/Trojka.aspx , klik på ONLINE TROJKA og vælg iTrojka. I den viste bogreol klikkes på ikon med bogens forside.

Juni 2019
Forfatterne

E-læringsmateriale

Klik på 'E-læringsmateriale' og få adgang til download af figurer fra grundbogen, links til websites og filmklip, PowerPoints m.m.:

E-læringsmateriale

Undervisere kan downloade vejledning til løsning af cases og opgaver ved hjælp af brugernavn og password udleveret af forlaget.

Projektledelse, 1. udgave - Lærebog
Niels Vestergaard Olsen & Susanne Muusmann Lassen
1. udgave 2019
Hæftet
ISBN: 9788771541328
324 sider
Pris: 198,00 kr.
Udgiver: Trojka

Læs et uddrag af lærebogen
 

Private kunder kan købe licenser til Trojkas e-bøger hos Praxis - Streames digitalt på praxisOnline