International markedsføring, 5. udgave

International markedsføring, 5. udgave

Lærebog

Pris: 330,00 kr.
Køb
Læs mere

International markedsføring, 5. udgave er udarbejdet til undervisning på erhvervsakademiuddannelser og i overensstemmelse med studieordninger og fagplaner. 

Lærebogen er velegnet til markedsføringsøkonom, finansøkonom, handelsøkonom, logistikøkonom, serviceøkonom, akademiøkonom/merkonom, HA, HD og andre videregående uddannelser, hvor fagområdet markedsføring/marketing indgår i uddannelsesforløbet.

Den samlede undervisningspakke omfatter følgende:

  • Lærebog
  • Cases og opgaver
  • E-læringsmateriale på bogens website 


Lærebogen
udgives som trykt papirbog og digital e-bog.

Cases og opgaver udgives som trykt papirbog og digital e-bog.

Trojkas digitale e-bøger til AU købes og afvikles på Lix Technologies platform: https://www.lix.com/da/signup

Forord

Ved udarbejdelsen af International markedsføring, 5. udgave er der sket en opdatering i overensstemmelse med de nyeste udviklingstendenser i markedsføringsteorierne. Desuden er der i bogen indarbejdet en række nye teorier og modeller – ligesom nogle områder er blevet opdateret, f.eks. kommunikation og anvendelse af sociale medier. 

Stoffet præsenteres på en interessevækkende og pædagogisk måde. Lærebogen er illustreret med varierende grafiske fremstillinger, logoer og billeder. Desuden er der lagt vægt på at benytte eksempler fra danske virksomheder.

Undervisningsmaterialet omfatter lærebog, cases og opgaver (udkommer januar 2016) samt e-læringsmateriale på bogens website.

e-læringsmateriale findes ved at gå ind på Trojkas website www.trojka.dk, klik på ONLINE TROJKA og vælg iTrojka. I den viste bogreol klikkes på ikon med bogens forside.

Det er muligt at downloade alle lærebogens figurer fra bogens website. For undervisere er der adgang til vejledning til løsning af cases og opgaver. Det sidste kræver adgangskode, som undervisere kan få udleveret ved personlig henvendelse via telefon eller mail til forlaget.

Juni 2015
Finn Rolighed Andersen
Bjarne Warming Jensen
Mette Risgaard Olsen
Susanne Østergaard Olsen
Peter Schmalz

E-læringsmateriale

Klik på 'E-læringsmateriale' og få adgang til download af figurer fra lærebogen, PowerPoints m.m.:

E-læringsmateriale

Undervisere kan downloade vejledning til løsning af cases og opgaver ved hjælp af brugernavn og password udleveret af forlaget.

International markedsføring, 5. udgave
Bjarne Warming Jensen, Finn Rolighed Andersen, Mette Risgaard Olsen, Peter Schmalz & Susanne Østergaard Olsen
5. udgave 2015
Hæftet
ISBN: 9788771540208
796 sider
Pris: 330,00 kr.
Udgiver: Trojka

Læs et uddrag af lærebogen 

Lignende bog