Organisation, 7. udgave

Organisation, 7. udgave

Lærebog

Udgivelsesdato: 4. januar 2021

Pris: 278,00 kr.
Køb
Læs mere

Lærebogen Organisation, 7. udgave, dækker fagområdet organisation på erhvervsakademiuddannelser, merkantile diplomuddannelser og akademi-/merkonomuddannelser.

Trojkas undervisningsmateriale til Organisation, 7. udgave omfatter følgende:

  • Lærebog
  • Onlinematerialer på bogens website
  • Gå ind på trojka.dk – Vælg ONLINE TROJKA og klik på iTrojka. Klik derefter på ikon/billede med bogens forside.
  • Trojka Ekstra app til mobile enheder – indeholder bl.a. multiple choice opgaver til Organisation. Indholdet på Trojka Ekstra vil løbende blive udvidet. Se også Adizes test mv. under Ledelse i praksis på Trojka Ekstra.

Trojkas lærebog Organisation, 7. udgave er velegnet til markedsføringsøkonom, finansøkonom, handelsøkonom, logistikøkonom, serviceøkonom, akademiøkonom/merkonom og andre videregående uddannelser, hvor fagområdet organisation indgår i uddannelsesforløbet. 
Forord

Vi har hermed fornøjelsen at præsentere Organisation 7. udgave. Lærebogen er med årene blevet en klassiker inden for mange videregående uddannelser, ofte populær blandt undervisere og studerende i kraft af sin høje faglighed og mange anvendelige illustrationer og figurer, der giver et godt udgangspunkt for diskussioner og tilegnelse af fagets forskellige områder, teorier og tankegange. 

Denne nye 7. udgave er en videreudvikling af forlagets tidligere udgaver og således opdateret i overensstemmelse med udviklingen i de krav der stilles til faget på de uddannelser, hvor organisation indgår.

I forhold til tidligere udgaver, er bogens omfang blevet reduceret. Således er nærværende 7. udgave mere fokuseret på de centrale teoretiske elementer i organisationsfaget. Der er i højere grad lagt op til, at man kan supplere med bogens onlinematerialer samt inddrage andre undervisningsmaterialer fra Trojka, fx Ledelse i praksis, Projektledelse, Logistik & Supply Chain Management og International markedsføring.

Lærebogen behandler som en del af bogens grundlæggende formål såvel de klassiske som de nyeste teorier og modeller i relation til organisering. Der er løbende inddraget eksempler fra en række private samt offentlige virksomheder og organisationer.

 Af fornyelser i bogen kan nævnes uddybende betragtninger omkring distancearbejde samt distribueret arbejde. Distancearbejde har aktualitet i en tid, hvor eksempelvis hjemmearbejde anvendes mere og mere. Distribueret arbejde skal ses i sammenhæng med, at flere og flere arbejdsopgaver bliver løst via en distribuering af de enkelte opgaver til andre organisationer og enkeltpersoner.

Teamorganisering er ligeledes blevet uddybet betydeligt med fokus på den øgede udbredelse af teamarbejde og de fordele og ulemper, det giver for mellemledere, teamledere og teamkoordinatorer. I den forbindelse er begrebet social kapital inddraget med det formål at uddybe forståelsen af arbejdspsykologi.

Betragtninger omkring fremtidige måder at organiserer sig på er blevet fornyet og videreudbygget, herunder introduktion af metaforerne amøbe, fraktal og fiskenet.

 Det øgede fokus i samfundet på fx bæredygtighed og digital kommunikation er i bogen indarbejdet i form af teorier og eksempler inden for områder som fx strategi, ledelse og kultur, således at 7. udgave fremstår som en grundbog, der er opdateret i forhold til de vigtigste trends.

Foruden indholdet i denne lærebog er der også udarbejdet online materialer, som tilgås på bogens website på www.trojka.dk:

  • PDF-filer med guide til intern analyse af en organisation (kapitel 10) og guide til projekt- og opgaveskrivning (kapitel 11)
  • Test og specifikke analyser inden for udvalgte kapitler

Lærebogens figurer kan frit downloades fra bogens website på Trojka.dk. Gå ind på www.trojka.dk– Vælg ONLINETROJKA og klik på iTrojka – klik derefter på ikon/billede med bogens forside.

Yderligere suppleres bogens indhold med TrojkaEkstra, der er en app til mobile devices. Trojka Ekstra kan downloades GRATIS til både Android (Google Play) og Apple (App Store). Du kan dermed arbejde aktivt med din læring ved hjælp af tjekspørgsmål til de enkelte kapitler samt forskellige interaktive test.

Læs mere om Trojka Ekstra app på bogens website:

https://trojka.dk/Organisation-2021.aspx 

Januar 2021
Forfatterne:
Erik Staunstrup
Peter Lütken Hertel-Storm
Niels Vestergaard Olsen

Organisation, 7. udgave - Lærebog
Erik Staunstrup, Niels Vestergaard Olsen & Peter Lütken Hertel-Storm
7. udgave 2021
Hæftet
ISBN: 9788771541472
334 sider
Pris: 278,00 kr.
Udgiver: Trojka

Læs et uddrag af lærebogen

 

Private kunder kan købe licenser til Trojkas e-bøger hos Praxis - Streames digitalt på praxisOnline