Erik Staunstrup

Erik Staunstrup, HD(O) og cand.merc.hrm: Har i en årrække undervist i ledelse, organisation og logistik på uddannelsen til markedsføringsøkonom og på professionsbacheloruddannelsen i internationalt salg.

Om Erik Staunstrup

Erik underviser på diplomuddannelsen i ledelse på professionshøjskolen Metropol og har mange års ledelseserfaring fra IT-branchen. Har siden 2009 været medforfatter til Trojkas lærebog: Ledelse i praksis.