Ledelse i praksis, 4. udgave

Ledelse i praksis, 4. udgave

Lærebog

Bogen er udsolgt fra forlaget - Vi henviser til ny 5. udgave

Læs mere

Lærebogen Ledelse i praksis, 4. udgave, er tilpasset fagmodulbeskrivelsen for faget Ledelse i praksis og dækker fagområdet ledelse på erhvervsakademiuddannelser, merkantile diplomuddannelser og akademi-/merkonomuddannelser.

Trojkas lærebog Ledelse i praksis 4. udgave er velegnet til markedsføringsøkonom, finansøkonom, handelsøkonom, logistikøkonom, serviceøkonom, akademiøkonom/merkonom og andre videregående uddannelser, hvor fagområdet ledelse indgår i uddannelsesforløbet.

Trojkas undervisningsmateriale til Ledelse i praksis, 4. udgave, omfatter en lærebog samt e-læringsmaterialer på bogens website. Gå ind på www.trojka.dk – Vælg ONLINE TROJKA og klik på iTrojka. Klik derefter på ikon/billede med bogens forside.

Direkte weblink: http://trojka.dk/Ledelse-i-praksis-2017.aspx

Nyhed: Trojka Ekstra app til mobile enheder – indeholder bl.a. Adizes test og multiple choice opgaver til Ledelse i praksis. Indholdet på Trojka Ekstra vil løbende blive udvidet. Se også multiple choice opgaver mv. under Organisation på Trojka Ekstra.

Forord

Vi har hermed fornøjelsen at præsentere Trojkas lærebog Ledelse i praksis, 4. udgave. Lærebogen er tilpasset fagmodulbeskrivelsen for Ledelse i praksis, og er i overensstemmelse med udviklingen i de krav, der stilles til færdigheder og kompetencer indenfor emnet ledelse på de øvrige uddannelser, hvor emnet indgår.

Lærebogen er med årene blevet en klassiker inden for mange videregående uddannelser i kraft af sin faglighed og mange anvendelige illustrationer og figurer. I hvert af bogens kapitler er der indarbejdet eksempler fra praksis samt opfordringer til refleksion og træning i de emneområder som kapitlet omhandler. Bogen har derfor en tæt kobling til lederens daglige færden og udvikling af egne kompetencer.

Der er i denne 4. udgave indarbejdet en række nye teorier, modeller og figurer – ligesom nogle områder er blevet opdateret. Fx er beskrivelsen af innovationsledelse blevet udvidet, og vi har gennem bogen lagt vægt på at lederen bør styrke sin egen selvforståelse gennem øget dialog med sine omgivelser. Bogen er tilføjet et kapitel, der giver inspiration og vejledning til udarbejdelse af en erhvervscase, og som også rummer metodiske perspektiver til andre former for opgaveløsning.

Der er i bogen lagt betydelig vægt på indrestyring og ydrestyring, decentralisering og selvledelse som gennemgående temaer. Bagest i bogen findes en oversigtsfigur, der med udgangspunkt i moderne og postmoderne organisationsteorier viser håndteringen af styring og ledelse i hvert af bogens kapitler.

Det er muligt frit at downloade lærebogens figurer fra bogens website på Trojka.dk.

Trojka Ekstra er en nyudviklet app, der kan hentes til mobile enheder i App Store og Google Play. Her vil multiple choice opgaver til bogens kapitler være tilgængelige. Yderligere vil den populære Adizes lederprofilanalyse blive suppleret med en række andre personprofilanalyser, der er relateret til en række af de øvrige ledelsesteorier og modeller.
Læs mere om Trojka Ekstra på bogens website: http://trojka.dk/Ledelse-i-praksis-2017.aspx

Nye oplysninger og supplerende materialer vil løbende blive publiceret på bogens website. Gå ind på www.trojka.dk – Vælg ONLINE TROJKA og klik på iTrojka – klik derefter på ikon/billede med bogens forside.

Juni 2017
Forfatterne

Ledelse i praksis, 4. udgave - Lærebog
Andreas Kærgård, Erik Staunstrup & Niels Vestergaard Olsen
4. udgave 2017
Hæftet
ISBN: 9788771540840
Antal sider: 395
Pris: 278,00 kr.
Udgiver: Trojka

Læs et uddrag af lærebogen

 

Private kunder kan købe licenser til Trojkas e-bøger hos Praxis - Streames digitalt på praxisOnline