Handelsbetingelser ved køb af digitale bøger på Trojka.dk

Handelsbetingelser
Købet er underlagt følgende betingelser: 
• Der kan gælde individuelle betingelser for den enkelte digitale bog. Betingelserne fremgår i så fald af produktbeskrivelsen. 
• Adgang til digitale bøger købt i Trojkas webshop sker via  praxisOnline
• Alle digitale bøger købt på Trojka.dk sælges som elev-licenser og faktureres forud én gang for alle. Licenser til lærere er gratis.
• Licenserne er personlige og knytter sig til de ved købet valgte elever og lærere. 
• Ved køb af licenser til enkelt-titler (dvs. ikke fagpakker fra Trojka) gælder licenserne så længe eleven er tilmeldt den pågældende skole. Dvs. typisk 3 år for en elev. 
• Ved køb af fagpakker fra Trojka gælder licenserne 1 år fra aftalt dato. 
• Forlaget kan opsige licenser med 2 måneders varsel – dog tidligst 3 år fra købsdato. 
• Brugen og indholdet er underlagt almindelige danske bestemmelser om ophavsret. Materialet må ikke kopieres eller distribueres - bortset fra eventuelle kopiark eller andet materiale, hvor der er gjort tydelig opmærksom på det.
• Hvis købet opsiges skal brugerne slette alle downloadede filer, adgangskoder med mere fra brugernes it-udstyr. Vi henviser endvidere til information i Trojkas webshop, samt forbehold i e-bøgernes kolofoner og retningslinjer i produktbeskrivelsen. 
• Misbrug kan medføre erstatningsansvar i henhold til dansk rets almindelige erstatningsretlige regler. Ved misbrug kan Trojka hæve handlen uden varsel. 
• Trojka kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle følgeskader eller direkte eller indirekte tab som følge af brugen af det elektroniske produkt.

Trojka varetager salg af digitale bøger via Trojkas webshop og fremstilling af licenskoder til elever og lærere

Trojka - kundeservice
Telefon: +45 77 66 60 00. 
Alle skoledage 9.00–15.00. 
Via e-mail: support@trojka.dk 

Praxis varetager adgang til og hosting af digitale bøger på platformen praxisOnline

Praxis / praxisOnline
Kundeservice: info@praxis.dk eller ring 6315 1700
Teknisk support: support@praxis.dk eller ring 2076 1550