Persondata

Trojka / G.E.C. Gads Forlag A/S (herefter Forlaget), CVR 36424311, Fiolstræde 31-11, 1171 København K, er ansvarlig for databehandling af personoplysninger inden for rammerne af nærværende persondatapolitik. Enhver databehandling finder sted i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.

Du accepterer ved din oprettelse som bruger på vores hjemmeside Trojka.dk, at Forlaget behandler dine personoplysninger i henhold til nedenstående.

Hvad er persondata?

Persondata dækker alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en fysisk person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mail-adresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om de vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads. 

Dine data

I forbindelse med bogkøb på Trojka.dk afgiver du oplysninger om, hvor dit bogkøb skal leveres. Opretter du i den forbindelse en profil, kan du let fremfinde dine leveringsoplysninger ved en senere lejlighed. Repræsenterer du et firma eller en uddannelsesinstitution, der ønsker at købe på faktura, skal du oprettes som bruger og afgive oplysning om firmanavn og CVR og/el. EAN.

Opretter du dig på Trojka.dk for at kunne modtage nyhedsbreve fra Forlaget, oplyser du kun fornavn, efternavn og e-mail-adresse.

Ønsker du som bruger på Trojka.dk at få adgang til beskyttet indhold for undervisere, som supplerer vores udgivelser, bedes du kontakte Forlaget direkte pr. e-mail og oplyse navn og adresse på den uddannelsesinstitution, hvor du er ansat som underviser, samt dit fulde navn, stilling og e-mail-adresse.

Ønsker du din profil helt slettet, skal du kontakte Forlaget på reception@gad.dk.

Hvordan og hvor længe lagres dine oplysninger?

Dine afgivne personoplysninger og evt. øvrige oplysninger lagres i overensstemmelse med gældende standarder og sikkerhedskrav på servere, der befinder sig i Danmark.

Forlaget gemmer dine oplysninger, så længe det er nødvendigt for opfyldelsen af formålet, og så længe dansk lovgivning foreskriver det. Herefter slettes eller anonymiseres dine oplysninger.

Overdragelse af oplysninger til tredjemand

Forlaget kan videregive data til samarbejdspartnere, der leverer pakning og forsendelse af vores udgivelser eller på anden måde relaterede ydelser, der tjener opfyldelsen af formålet, men må hverken videregive eller -sælge til tredjemand med henblik på dennes kommercielle virksomhed.

I forbindelse med et evt. salg, rekonstruktion, fusion eller anden overdragelse af Forlaget eller udgivervirksomheden kan de indsamlede personoplysninger overdrages, forudsat at modtager håndterer og respekterer oplysningerne i overensstemmelse med nærværende persondatapolitik.