Organisation

Organisation

5. udgave 2012 │ Metode, cases og opgaver

Metode, cases og opgaver

Læs mere

Trojkas undervisningsmateriale til Organisation 5. udgave omfatter følgende:

  • Lærebog
  • Metode, cases og opgaver
  • E-læringsmaterialer på iTrojka


Metode, cases og opgaver er et supplement til lærebogen Organisation, 5. udgave, og indeholder cases og opgaver til hvert enkelt kapitel i lærebogen.
Derudover er bogen forsynet med et selvstændigt kapitel om akademisk opgaveskrivning og metode på videregående erhvervsuddannelser. 

Lærebogen i 5. udgave sælges via Lix.com som digital e-bog. 

Cases og opgaver i 5. udgave sælges som papirbog og via Lix.com som digital e-bog.

Trojkas digitale e-bøger til AU købes og afvikles på Lix Technologies platform: 

Webshop: https://shop.lix.com/en

Sign up: https://account.lix.com/en/signup?countries=true 


Forord

Den foreliggende Metode, cases og opgaver til Organisation, 5 udgave, er et supplement til Trojkas lærebog Organisation,5. udgave. Lærebogen er med årene blevet en klassiker inden for mange videregående uddannelser, ofte populær blandt undervisere og studerende i kraft af sin høje faglighed og mange anvendelige illustrationer og figurer, der giver et godt udgangspunkt for diskussioner og tilegnelse af fagets forskellige områder, teorier og tankegange.

Som noget nyt indledes hvert kapitel i lærebogen med en kort case, der illustrerer kapitlets hovedemne. I Metode, cases og opgaver til Organisation, 5. udgave, findes en udvidet version af den indledende case suppleret med et debatoplæg, som gør det muligt for de studerende at arbejde mere direkte med lærebogens indledende case.

Metode, cases og opgaver indeholder cases og opgaver til hvert enkelt kapitel samt repetitionsspørgsmål. Bogen er endvidere forsynet med et selvstændigt kapitel om akademisk opgaveskrivning og metode på videregående erhvervsuddannelser.

Formålet er at give de studerende, undervisere og vejledere en fælles reference i forhold til vejledning og undervisning i opgaveskrivning på videregående erhvervsuddannelser. 

Det er muligt frit at downloade lærebogens figurer fra bogens website, hvor der også er supplerende e-læringsmaterialer, fx multiple choice spørgsmål og links til videoklip.

For undervisere er der adgang til vejledende løsninger til cases og opgaver. Det sidste kræver adgangskode, som undervisere kan få udleveret ved personlig henvendelse via telefon eller mail til forlaget.

E-læringsmateriale

Klik på 'E-læringsmateriale' og få adgang til download af figurer fra lærebogen, links til videoklip, multiple choice spørgsmål m.m.:

E-læringsmateriale

Undervisere kan downloade vejledende løsninger til cases og opgaver ved hjælp af brugernavn og password udleveret af forlaget.

Organisation - 5. udgave 2012 │ Metode, cases og opgaver
Erik Staunstrup, Hans Jørgen Skriver & Peter Lütken Hertel-Storm
5. udgave 2012
ISBN: 9788792098450
155 sider
Pris: 108,00 kr.
Udgiver: Trojka


Lignende bog