ERHVERVSRET – Finans – 3. udgave

ERHVERVSRET – Finans – 3. udgave

Udgivelsesdato: 1. august 2022

Pris: 314,00 kr.
Køb
Læs mere

Juraens verden kan være vanskelig at forstå, særligt hvis læseren ikke har den store arbejdsmæssige erfaring med juridiske problemstillinger fra den “virkelige” verden. Det er derfor vores mål at formidle juraen på en let tilgængelig måde, men samtidig forsøge at fremstille stoffet på et højt fagligt niveau, i overensstemmelse med de faglige mål på videregående uddannelser.

Bogens teoretiske stofgennemgang illustreres med mange nye domme og afgørelser. I bogen anvendes margennoter, grafiske fremstillinger i form af tegnede figurer og skemaer, og hvert kapitel afsluttes med en tjekliste over de vigtigste hovedregler og principper. Stoffet præsenteres på en interessevækkende og pædagogisk måde og suppleres med praksisnære eksempler på juridiske problemstillinger.

Supplerende materiale findes på bogens webside www.trojka.dk
Undervisningsmaterialet omfatter lærebog samt e-læringsmateriale. Det er muligt at downloade alle lærebogens figurer fra bogens website. For de studerende er der nyttige links, eksempler på formularer samt tjekspørgsmål og opgaver til de enkelte kapitler. For undervisere er der supplerende materialer i form af PowerPoints til alle kapitler, som kan tilpasses efter behov og anvendes direkte i undervisningen.

ERHVERVSRET finans, 3. udgave er udarbejdet til undervisning i erhvervsret/erhvervsjura på erhvervsakademiuddannelser og i overensstemmelse med studieordninger og fagplaner. Lærebogen er velegnet til finansøkonom, akademiøkonom, merkonom, HA, HD og andre videregående uddannelser, hvor fagområdet erhvervsret/erhvervsjura indgår i uddannelsesforløbet.

Juni 2022
Mette Gade
Inge Kramer

ERHVERVSRET – Finans – 3. udgave
Mette Gade & Inge Kramer
Redigeret af Niels Vestergaard Olsen
3. udgave 2022
Hæftet
ISBN: 9788771541670
632 sider
Pris: 314,00 kr.
Udgiver: Trojka

Læs et uddrag af lærebogen