ERHVERVSRET – Handel & marketing

ERHVERVSRET – Handel & marketing

1. udgave 2018

Lærebog

Læs mere

Lærebogen ERHVERVSRET – Handel & marketing - 1. udgave, og er velegnet til markedsføringsøkonom, handelsøkonom, logistikøkonom, serviceøkonom, akademiøkonom, merkonom, og andre videregående merkantile uddannelser, hvor jura/erhvervsret vedrørende handel og marketing/markedsføring indgår i uddannelsesforløbet.
Indholdet i denne lærebog er tilpasset de merkantile uddannelser på baggrund af den seneste udgave med ERHVERVSRET - Dansk og international.

Forord

ERHVERVSRET – Handel & marketing, 1. udgave er udarbejdet til undervisning i erhvervsret/erhvervsjura på erhvervsakademiuddannelser og i overensstemmelse med studieordninger og fagplaner. Lærebogen er velegnet til markedsføringsøkonom, handelsøkonom, logistikøkonom, serviceøkonom, akademiøkonom, merkonom, og andre videregående merkantile uddannelser, hvor fagområdet erhvervsret/erhvervsjura indgår i uddannelsesforløbet.

Juraens verden kan være vanskelig at forstå, særligt hvis den studerende ikke har den store arbejdsmæssige erfaring med juridiske problemstillinger fra den ”virkelige” verden. Det er derfor vores mål at formidle juraen på en let tilgængelig måde, men samtidig forsøge at fremstille stoffet på et højt fagligt niveau, i overensstemmelse med de faglige mål på videregående uddannelser.

Bogen tager højde for de seneste lovændringer pr. juni 2018. Stoffet præsenteres på en interessevækkende og pædagogisk måde og suppleres med praksisnære eksempler på juridiske problemstillinger. Gennemgangen illustreres med domme og afgørelser. I bogen anvendes margennoter, grafiske fremstillinger i form af tegnede figurer og skemaer, og hvert kapitel afsluttes med en tjekliste over de vigtigste hovedregler og principper.

Hyppige ændringer i lovgivning gør ofte en jurabog forældet i løbet af kort tid. Dette har vi forsøgt at imødekomme ved at lægge opdateringer på bogens website, når der er væsentlige lovændringer.

Undervisningsmaterialet omfatter lærebog samt e-læringsmateriale på bogens website. Gå ind på www.trojka.dk – Vælg ONLINE TROJKA og klik på iTrojka – klik derefter på ikon/billede med bogens forside.

Det er muligt at downloade alle lærebogens figurer fra bogens website. For de studerende er der nyttige links, eksempler på formularer samt tjekspørgsmål og opgaver til de enkelte kapitler. For undervisere er der supplerende materialer i form af PowerPoints til alle kapitler, som kan tilpasses efter behov og anvendes direkte i undervisningen.

Juni 2018
Dorte Dittmann

E-læringsmateriale

Klik på 'E-læringsmateriale' og få adgang til download af PowerPoints med figurer fra lærebogen.

E-læringsmateriale

ERHVERVSRET – Handel & marketing - 1. udgave 2018
Dorte Dittmann
1. udgave 2018
Hæftet
ISBN: 9788771541281
414 sider
Pris: 179,00 kr.
Udgiver: Trojka

Læs et uddrag af lærebogen

Lignende bog