Projektledelse, 2. udgave

Projektledelse, 2. udgave

Lærebog

Udgivelsesdato: 2. august 2021

Pris: 228,00 kr.
Køb
Læs mere

Vi har hermed fornøjelsen at præsentere Trojkas lærebog Projektledelse – 2. udgave.

Lærebogen er tilpasset fagbeskrivelsen for projektledelse under studieordningen for Akademiuddannelsen i Ledelse samt Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Ligeledes er lærebogen tilpasset fagbeskrivelsen for projektledelse på HD 1. del.

Vi har med entusiasme skrevet denne bog om projektledelse for at give vores version af projektledelse og hvordan, vi mener projektledelse kan forstås i en nutidig sammenhæng med skyldigt hensyn til ovenstående fagbeskrivelser.

Trojkas lærebog om projektledelse fornyer synet på projektledelse ved at belyse og perspektivere det analytiske perspektiv i form af ydrestyring med det systemiske perspektiv i form af indrestyring.

I 2. udgave af Projektledelse er der sket en udbygning af forståelsen af det dynamiske projektteam samt af kropssprogets betydning for kommunikation og skabelse af relationer i projektarbejdet.

Der er ligeledes sket en fornyelse af det grafiske udtryk i 2. udgave af Projektledelse. Herved fremstår bogen endnu mere indbydende og læsevenlig.

Bogen henvender sig til læsere som ønsker en indføring og perspektivering af projektledelse på et højt fagligt niveau i kombination med en praktisk tilgang. Bogen skal dels ses som en indføring i fagområdet projektledelse for den nye projektleder og dels en videreførelse af projektforståelsen for den mere erfarende projektleder.

Med bogen Projektledelse fuldender Trojka sit udvalg af fagbøger inden for ledelses- og organisations-området. Bogen Projektledelse kan derfor med fordel anvendes i forlængelse af Trojkas lærebøger Ledelse i praksis samt Organisation.

Specifikt henvender bogen sig til uddannelsesområderne: AU i ledelse, AU i Innovation, Produkt og Produktion samt til HD 1. del.

Lærebogen er generelt velegnet til markedsføringsøkonom, finansøkonom, handelsøkonom, logistikøkonom, serviceøkonom, akademiøkonom / merkonom, HA, HD, ingeniøruddannelser og andre videregående uddannelser samt kursusforløb, hvor projektledelse indgår i uddannelsesforløbet.

Undervisningsmaterialet omfatter foruden lærebogen også flere online materialer på bogens webside på Trojka.dk. Det er bl.a. muligt at downloade PowerPoints med alle lærebogens figurer.

Link til bogens website: https://trojka.dk/projektledelse-2021.aspx

Juni 2021
Niels Vestergaard Olsen
Susanne Muusmann Lassen

Projektledelse, 2. udgave - Lærebog
Niels Vestergaard Olsen & Susanne Muusmann Lassen
2. udgave 2021
Hæftet
ISBN: 9788771541526
Antal sider: 334
Pris: 228,00 kr.
Udgiver: Trojka

Læs et uddrag af lærebogen
 

Private kunder kan købe licenser til Trojkas e-bøger hos Praxis - Streames digitalt på praxisOnline