Logistik

Logistik

2. udgave 2004 │Cases og opgaver

Cases og opgaver

Læs mere

Trojkas undervisningsmateriale til Logistik, 2. udgave omfatter:

  • Lærebog
  • Cases og opgaver
  • E-læringsmateriale på iTrojka.dk

Cases og opgaver til lærebogen Logistik, 2. udgave har til formål at understøtte og perspektivere arbejdet med lærebogens emner.

Undervisningsmaterialet er i overensstemmelse med studieordning og fagbeskrivelse for fagområdet Logistik, der indgår i faget Projektledelse, organisation og logistik ved uddannelsen Markedsføringsøkonom. Derudover er bogen i overenstemmelse med fagplan og lærervejledning for faget Logistik ved Akademiuddannelsen. Materialet vil også være velegnet i forbindelse med andre videregående uddannelser inden for logistik.

Klik på Læs mere og få informationer om lærebogen Logistik og Supply Chain Management, der udkom i 2013 og er en opdateret udgave af Logistik, 2. udgave. 


Logistik - 2. udgave 2004 │Cases og opgaver
Poul Erik Christiansen, Henrik Kjær & Helle Mortensen
2. udgave 2004
ISBN: 9788790701543
88 sider
Pris: 98,00 kr.
Udgiver: Trojka

Lignende bog