Ledelse i praksis

Ledelse i praksis

3. udgave 2013│Lærebog

3. udgave som papirbog er udsolgt fra forlaget, men kan fortsat købes som e-bog på Lix.com. Vi henviser til ny 4. udgave, der udkommer som papirbog medio august 2017 og som e-bog primo august 2017.

Læs mere

Trojkas undervisningsmateriale til Ledelse i praksis 3. udgave omfatter følgende:  

  • Lærebog
  • PDF-dokument om udarbejdelse af erhvervscase
  • E-læringsmaterialer på iTrojka


Lærebogen er udgivet som trykt papirbog og digital e-bog.

Trojkas digitale e-bøger til AU købes og afvikles på Lix Technologies platform: https://www.lix.com/da/signup

Lærebogen er tilpasset fagmodulbeskrivelsen for Ledelse i praksis og dækker fagområdet ledelse på erhvervsakademiuddannelser, merkantile diplomuddannelser og akademi-/merkonomuddannelser. Derudover er egner bogen sig til fag som markedsføringsøkonom, finansøkonom, handelsøkonom, logistikøkonom, serviceøkonom og andre videregående uddannelser, hvor fagområdet ledelse indgår i uddannelsesforløbet.

Informationer om bogen:

  • Ledelse i praksis behandler både klassiske og nyere ledelsesteorier, bl.a. innovationsledelse, selvledelse og ledelse af selvledelse samt netværk og netværksledelse
  • Bogen har en praksisorienteret tilgang og synliggør den faglige sammenhæng mellem værktøjer og ledelsesteorier
  • Bogen har fokus på lederens personlige lederudvikling og den vigtige balance mellem ydre- og indrestyring.
  • Reflektionsopgaver træner i forståelsen af stoffet og lægger op til fordybelse og selvstudier og til diskussioner i klasserummet
  • Nyt design, nye farvefotos og et læsevenligt layout med mange figurer, skemaer og illustrationer
  • Lærebogen kan benyttes på alle uddannelser, hvor der skal undervises i ledelse i praksis 
Forord

Vi har hermed fornøjelsen at præsentere Trojkas lærebog Ledelse i praksis, 3. udgave. Lærebogen er tilpasset fagmodulbeskrivelsen for Ledelse i praksis, ligesom lærebogen med årene også er blevet en klassiker inden for mange videregående uddannelser. Trojkas Ledelse i praksis er blevet populær blandt undervisere og studerende i kraft af sin faglighed og mange anvendelige illustrationer og figurer, der giver et godt udgangspunkt for diskussioner og tilegnelse af fagets forskellige områder, teorier og tankegange.

Den foreliggende 3. udgave er en videreudvikling af forlagets tidligere udgaver. Denne nye Ledelse i praksis er således opdateret og i overensstemmelse med udviklingen i de krav der stilles til faget på de uddannelser, hvor emnet ledelse indgår. Der er i denne 3. udgave indarbejdet en række nye teorier, modeller og figurer – ligesom nogle områder er blevet opdateret. Desuden har vi lagt vægt på, at benytte eksempler fra mange danske virksomheder. I hvert kapitel er der refleksionsopgaver, som kan besvares individuelt, i grupper eller i fælles forum.                                  

Der er i bogen kommet et nyt kapitel om innovation, selvledelse og netværk. Dette er i overensstemmelse med de tendenser der ses inden for ledelsesområdet. Da begreberne om ledelse og styring i disse år også er til debat, er der lagt betydelig vægt på indrestyring og ydrestyring, decentralisering og selvledelse som gennemgående temaer i en del kapitler.

Det er desuden muligt frit at downloade lærebogens figurer fra bogens website på www.trojka.dk, hvor der også er supplerende e-læringsmaterialer, fx multiple choice spørgsmål og links til videoklip. På bogens website findes desuden et appendix om skrivning af erhvervscase. Dette materiale kan frit downloades af studerende og undervisere.

Juni 2013
Hans Jørgen Skriver
Erik Staunstrup
Andreas Kærgård

E-læringsmateriale

Klik på 'E-læringsmateriale' og få adgang til download af figurer fra lærebogen, links til relevante videoklip, multiple choice spørgsmål, Adizes test, PowerPoints m.m.:

E-læringsmateriale

Ledelse i praksis - 3. udgave 2013│Lærebog
Andreas Kærgård, Erik Staunstrup & Hans Jørgen Skriver
3. udgave 2013
Hæftet
ISBN: 9788792098856
347 sider
Pris: 268,00 kr.
Udgiver: Trojka

[ Error ]

Private kan købe e-bogen på Lix