Organisation

Organisation

5. udgave 2012 l Lærebog

5. udgave som papirbog er udsolgt fra forlaget, men kan fortsat købes som e-bog på Lix.com. Vi henviser til ny 6. udgave, der udkommer som papirbog medio august 2017 og som e-bog primo august 2017.

Læs mere

Trojkas undervisningsmateriale til Organisation, 5. udgave omfatter følgende:

•    Lærebog
•    Metode, cases og opgaver
•    E-læringsmaterialer på iTrojka 

Kernestoffet i lærebogen dækker fagområdet organisation på erhvervsakademiuddannelser, merkantile diplomuddannelser og akademi-/merkonomuddannelser.

Derudover er lærebogen velegnet til markedsføringsøkonom, finansøkonom, handelsøkonom, logistikøkonom, serviceøkonom, akademiøkonom/merkonom og andre videregående uddannelser, hvor fagområdet organisation indgår i uddannelsesforløbet.

Bogen indeholder:

 • Nyt design, farvefotos og et læsevenligt layout
 • Mange figurer og eksempler
 • Lærebogen giver en klarere fremstilling af trenden
  der beskriver behovet for nye ledelsesformer
 • Indledende case til hvert kapitel går igen i
  opgavesamlingen i en udvidet og mere komplet
  form, hvilket styrker sammenhængen mellem
  lærebogens gennemgang af stoffet og de opgaver
  og spørgsmål der er i opgavesamlingen
 • Opgavesamlingen er forsynet med en vejledning
  i opgaveskrivning og metode tiltænkt videregående
  erhvervsakademi-uddannelser
 • Lærebogen er også udgivet som e-bog

Lærebogen er udgivet som papirbog og digital e-bog.

Cases og opgaver  er udgivet som papirbog og digital e-bog.

Trojkas digitale e-bøger til AU købes og afvikles på Lix Technologies platform: https://www.lix.com/da/signup

Forord

Vi har hermed fornøjelsen at præsentere Trojkas lærebog Organisation 5. udgave. Lærebogen er med årene blevet en klassiker inden for mange videregående uddannelser, ofte populær blandt undervisere og studerende i kraft af sin høje faglighed og mange anvendelige illustrationer og figurer, der giver et godt udgangspunkt for diskussioner og tilegnelse af fagets forskellige områder, teorier og tankegange.

Den foreliggende 5. udgave er en videreudvikling af forlagets tidligere udgaver. Denne nye Organisation er således opdateret og i overensstemmelse med udviklingen i de krav der stilles til faget på de uddannelser, hvor organisation indgår. Der er i denne 5. udgave indarbejdet en række nye teorier, modeller og figurer – ligesom nogle områder er blevet opdateret. Desuden har vi lagt vægt på at benytte eksempler fra mange danske virksomheder.

Der er således kommet helt nye afsnit om innovation og etik, mens kapitlerne om kommunikation og projektledelse er blevet væsentligt opdateret i forhold til de nyeste tendenser på disse områder. Da begreberne om ledelse og styring i disse år også er til debat, er der lagt betydelig vægt på indre og ydrestyring, decentralisering og selvledelse som gennemgående temaer i en del kapitler, ligesom der er foretaget en udvidet behandling af begrebet fleksibilitet i organisationer og projekter.

Som noget nyt indledes hvert kapitel i lærebogen med en kort case, der illustrerer kapitlets hovedemne. I Metode, cases og opgaver til Organisation, 5. udgave, findes en udvidet version af den indledende case suppleret med et debatoplæg, som gør det muligt for de studerende at arbejde mere direkte med lærebogens indledende case.

Metode, cases og opgaver indeholder cases og opgaver til hvert enkelt kapitel samt repetitionsspørgsmål. Bogen er endvidere forsynet med et selvstændigt kapitel om akademisk opgaveskrivning og metode på videregående erhvervsuddannelser.

Det er muligt frit at downloade lærebogens figurer fra bogens website, hvor der også er supplerende e-læringsmaterialer, fx multiple choice spørgsmål og links til videoklip.

For undervisere er der adgang til vejledende løsninger til cases og opgaver. Det sidste kræver adgangskode, som undervisere kan få udleveret ved personlig henvendelse via telefon eller mail til forlaget.

E-læringsmateriale

Klik på 'E-læringsmateriale' og få adgang til download af figurer fra lærebogen, links til videoklip, multiple choice spørgsmål m.m.:

E-læringsmateriale

Undervisere kan downloade vejledende løsninger til cases og opgaver ved hjælp af brugernavn og password udleveret af forlaget.

Organisation - 5. udgave 2012 l Lærebog
Erik Staunstrup, Hans Jørgen Skriver & Peter Storm-Henningsen
5. udgave 2012
ISBN: 9788792098443
467 sider
Pris: 268,00 kr.
Udgiver: Trojka

Private kan købe e-bogen på Lix

Lignende bog