Organisation

Organisation

5. udgave 2012 l Lærebog

Lærebog i 5. udgave som papirbog er udsolgt fra forlaget. Vi henviser til ny 7. udgave, der udkom som papirbog i januar 2021. Organisation, 7. udgave, kan også købes som digital bog (e-bog) i Praxis' webshop - bogen læses på platformen praxisOnline.

Læs mere

Trojkas undervisningsmateriale til Organisation, 5. udgave omfatter følgende:

•    Lærebog
•    Metode, cases og opgaver
•    E-læringsmaterialer på iTrojka 

Lærebogen i 5. udgave sælges via Lix.com som digital e-bog. 

Cases og opgaver i 5. udgave sælges som papirbog og via Lix.com som digital e-bog.

Trojkas digitale e-bøger til AU købes og afvikles på Lix Technologies platform: 

Webshop: https://shop.lix.com/en

Sign up: https://account.lix.com/en/signup?countries=true 

Forord

Vi har hermed fornøjelsen at præsentere Trojkas lærebog Organisation 5. udgave. Lærebogen er med årene blevet en klassiker inden for mange videregående uddannelser, ofte populær blandt undervisere og studerende i kraft af sin høje faglighed og mange anvendelige illustrationer og figurer, der giver et godt udgangspunkt for diskussioner og tilegnelse af fagets forskellige områder, teorier og tankegange.

Den foreliggende 5. udgave er en videreudvikling af forlagets tidligere udgaver. Denne nye Organisation er således opdateret og i overensstemmelse med udviklingen i de krav der stilles til faget på de uddannelser, hvor organisation indgår. Der er i denne 5. udgave indarbejdet en række nye teorier, modeller og figurer – ligesom nogle områder er blevet opdateret. Desuden har vi lagt vægt på at benytte eksempler fra mange danske virksomheder.

Der er således kommet helt nye afsnit om innovation og etik, mens kapitlerne om kommunikation og projektledelse er blevet væsentligt opdateret i forhold til de nyeste tendenser på disse områder. Da begreberne om ledelse og styring i disse år også er til debat, er der lagt betydelig vægt på indre og ydrestyring, decentralisering og selvledelse som gennemgående temaer i en del kapitler, ligesom der er foretaget en udvidet behandling af begrebet fleksibilitet i organisationer og projekter.

Som noget nyt indledes hvert kapitel i lærebogen med en kort case, der illustrerer kapitlets hovedemne. I Metode, cases og opgaver til Organisation, 5. udgave, findes en udvidet version af den indledende case suppleret med et debatoplæg, som gør det muligt for de studerende at arbejde mere direkte med lærebogens indledende case.

Metode, cases og opgaver indeholder cases og opgaver til hvert enkelt kapitel samt repetitionsspørgsmål. Bogen er endvidere forsynet med et selvstændigt kapitel om akademisk opgaveskrivning og metode på videregående erhvervsuddannelser.

Det er muligt frit at downloade lærebogens figurer fra bogens website, hvor der også er supplerende e-læringsmaterialer, fx multiple choice spørgsmål og links til videoklip.

For undervisere er der adgang til vejledende løsninger til cases og opgaver. Det sidste kræver adgangskode, som undervisere kan få udleveret ved personlig henvendelse via telefon eller mail til forlaget.

E-læringsmateriale

Klik på 'E-læringsmateriale' og få adgang til download af figurer fra lærebogen, links til videoklip, multiple choice spørgsmål m.m.:

E-læringsmateriale

Undervisere kan downloade vejledende løsninger til cases og opgaver ved hjælp af brugernavn og password udleveret af forlaget.

Organisation - 5. udgave 2012 l Lærebog
Erik Staunstrup, Hans Jørgen Skriver & Peter Lütken Hertel-Storm
5. udgave 2012
ISBN: 9788792098443
467 sider
Pris: 268,00 kr.
Udgiver: Trojka

Lignende bog