Logistik

Logistik

2. udgave 2004 │Lærebog

Lærebog

Læs mere

Trojkas undervisningsmateriale til Logistik, 2. udgave omfatter:

  • Lærebog
  • Cases og opgaver
  • E-læringsmateriale på iTrojka.dk


Lærebogen er i overensstemmelse med studieordning og fagbeskrivelse for fagområdet Logistik, der indgår i projektledelse, organisation og logistik ved uddannelsen Markedsføringsøkonom. Bogen er ligeledes i overensstemmelse med fagplan og lærervejledning for faget Logistik ved Akademiuddannelsen. 

Materialet er velegnet i forbindelse med emneområdet Virksomheden ved uddannelsen Datamatiker og andre videregående uddannelser, hvor faget Logistik indgår.

Forfatterteamet repræsenterer både en forskningsmæssig og en undervisningsmæssig tilgang til logistik. Den forskningsmæssige baggrund i forfatterteamet har medført, at den nyeste viden, publiceret i internationale fagtidsskrifter, er indarbejdet i bogen.

Klik på Læs mere og få informationer om lærebogen Logistik og Supply Chain Management, der udkom i 2013 og er en opdateret udgave af Logistik, 2. udgave. 

Logistik - 2. udgave 2004 │Lærebog
Poul Erik Christiansen, Henrik Kjær & Helle Mortensen
2. udgave 2004
ISBN: 9788790701536
332 sider
Pris: 248,00 kr.
Udgiver: Trojka

Lignende bog