Organisation, 6. udgave

Organisation, 6. udgave

Lærebog

Læs mere

Lærebogen Organisation, 6. udgave, dækker fagområdet organisation på erhvervs-akademiuddannelser, merkantile diplomuddannelser og akademi-/merkonomuddannelser.

Trojkas lærebog Organisation, 6. udgave er velegnet til markedsføringsøkonom, finansøkonom, handelsøkonom, logistikøkonom, serviceøkonom, akademiøkonom/merkonom og andre videregående uddannelser, hvor fagområdet organisation indgår i uddannelsesforløbet.

Trojkas undervisningsmateriale til Organisation, 6. udgave, omfatter en lærebog samt e-læringsmaterialer på bogens website. Gå ind på www.trojka.dk – Vælg ONLINE TROJKA og klik på iTrojka. Klik derefter på ikon/billede med bogens forside.

Direkte weblink: http://trojka.dk/Organisation-2017.aspx

Nyhed: Trojka Ekstra app til mobile enheder – indeholder bl.a. multiple choice opgaver til Organisation. Indholdet på Trojka Ekstra vil løbende blive udvidet. Se også Adizes test mv. under Ledelse i praksis på Trojka Ekstra.

Forord

Vi har hermed fornøjelsen at præsentere Organisation 6. udgave. Lærebogen er med årene blevet en klassiker inden for mange videregående uddannelser, ofte populær blandt undervisere og studerende i kraft af sin høje faglighed og mange anvendelige illustrationer og figurer, der giver et godt udgangspunkt for diskussioner og tilegnelse af fagets forskellige områder, teorier og tankegange.

Denne nye 6. udgave er en videreudvikling af forlagets tidligere udgaver og således opdateret i overensstemmelse med udviklingen i de krav der stilles til faget på de uddannelser, hvor organisation indgår.

Lærebogen behandler såvel de klassiske som de nyeste teorier og modeller. Der inddrages mange eksempler fra både private og offentlige danske virksomheder. I kapitel 1-10 indledes hvert kapitel med 5 skarpe spørgsmål stillet en erfaren leder. Svarene er efterfølgen indarbejdet i det pågældende kapitel.

Bogen har fået et lidt bredere format. Definitioner af vigtige begreber og kernestoford er placeret i bogens margener sammen med et stort antal opgaver og spørgsmål til refleksion. Opgaver til refleksion er indarbejdet i de enkelte kapitler og sammen med et nyt kapitel 11 om intern analyse og kapitel 12 om opgaveskrivning, erstatter de dermed en separat opgavebog. I bogens margener er der også plads til at skrive egne noter.

Det er muligt frit at downloade lærebogens figurer fra bogens website på Trojka.dk, hvor der er supplerende e-læringsmaterialer.

Trojka Ekstra app: Multiple choice opgaver til bogens kapitler bliver gjort tilgængelige via Trojka Ekstra, som er en nyudviklet app til mobile enheder. Læs mere om Trojka Ekstra app på bogens website: http://trojka.dk/Organisation-2017.aspx

Nye oplysninger og supplerende materialer vil løbende blive publiceret på bogens website. Gå ind på www.trojka.dk – Vælg ONLINE TROJKA og klik på iTrojka – klik derefter på ikon/billede med bogens forside.

Juni 2017
Forfatterne

Organisation, 6. udgave
Erik Staunstrup, Hans Jørgen Skriver & Peter Lütken Hertel-Storm
6. udgave 2017
Hæftet
ISBN: 9788771540826
Antal sider: 524
Pris: 278,00 kr.
Udgiver: Trojka

Læs et uddrag af lærebogen

 

Private kunder kan købe licenser til Trojkas e-bøger hos Praxis - Streames digitalt på praxisOnline