Manuskripter

Trojka er en attraktiv samarbejdspartner for forfattere til lærebøger målrettet merkantile uddannelser inden for EUD, EUX, HHX og erhvervsakademi-uddannelser.

Har du lyst til at skrive en bog?
- eller har du en god idé til en bog, som andre kunne skrive til de merkantile uddannelser? Så kontakt forlagsredaktøren på Trojka.

Trojka profilerer sig markant ved at udgive lærebøger af høj kvalitet til de merkantile uddannelser. Derfor er vi interesserede i at samarbejde med dig, hvis du har lyst til at blive forfatter af bøger til EUD, EUX, HHX og erhvervsakademi-uddannelser.

Med denne information vil vi gerne give dig en forestilling om, hvordan Trojka kan være sparringspartner for dig i processen fra idé til færdig bog.

Effektivt samarbejde mellem forfattere og forlag
En forfatter skal kunne formulere sig skriftligt, således at det faglige og pædagogiske niveau i manuskriptet bliver af så høj kvalitet som muligt. Trojkas forfattere skal også kunne samarbejde i teams, der giver hinanden sparring, ideer og konstruktiv kritik.

Forlaget tager sig af det redaktionelle
Forlagsredaktøren er tilknyttet som projektleder og tovholder for hele forløbet omkring udgivelsen af en ny bog. Forlagsredaktøren sørger for forfattermøder, tidsplaner, kontrakter, korrekturgange, cover til bøger, digitale udgivelser, markedsføring mv.

Et forfatterskab hos Trojka giver rig mulighed for faglig udvikling
Som forfatter er du med til at udvikle undervisningsmateriale, der matcher bekendtgørelse og læreplaner på området samt underviseres behov for velfungerende undervisningsmaterialer, e-læringsmaterialer og elevers behov for læring.

Konkurrencedygtigt forfatterhonorar
Når Trojka accepterer at udgive en bog, indgår forfatterne en kontrakt med forlaget, som bl.a. sikrer et forfatterhonorar, der er i overensstemmelse med generelle markedsvilkår herfor.

Gads Forlag vil gerne samarbejde med kreative og fagligt dygtige forfattere
Vi prøver at gøre det attraktivt at være tilknyttet Trojka ved at give vore forfattere nogle særdeles gode og konkurrencedygtige vilkår.

Har du spørgsmål, eller har du en idé til en lærebog til de merkantile uddannelser, er du meget velkommen til at kontakte os. Ring eller mail til forlagsredaktør Peter Schmalz på tlf.: 77 66 60 55 eller e-mail: psc@gad.dk.