Lærebog (EUD - EUX)

Afsætning, Niveau C, 1. udgave

Grundbog/lærebog

Læs mere

Erhvervsøkonom i, Niveau C

Lærebog

Læs mere

Erhvervsøkonom i, Niveau C, 2. udgave

Grundbog/lærebog

Læs mere

Erhvervsøkonom i, Niveau E + D

Lærebog

Læs mere

Salg og service, Niveau F, E, D + C

Lærebog

Læs mere

Samfundsfag, Niveau C, 1. udgave

Grundbog/lærebog

Læs mere

Samfundsfag, Niveau E, D og C

Lærebog

Læs mere