Lene Buhl

Cand.merc. (styring og ledelse): Lektor ved Erhvervsakademiet Lillebælt (EAL) i Vejle og har siden 1998 undervist på kortere videregående uddannelser (KVU og AU).

Læs mere

Lene underviser på Logistikøkonom-uddannelsen i fagene: Logistik, indkøb, produktion, distribution samt informationsstyring og projektstyring. Lene har været med til at udvikle linien International Transport og Logistik (2004) på Akademimerkonom (AU) og underviser i logistik og SCM samt i International transport og logistik. Lene underviser også på Handelsøkonom-uddannelsen i faget Logistik samt specialefaget Indkøb og indkøbsledelse. Hun har tidligere også undervist Datamatiker i logistik, økonomi og organisation. Siden 2005 har Lene siddet i eksamenskommissionen i faget logistik og har også siddet i International Transport og Logistik.