Virksomhedsøkonomi A2, 1. udgave

Virksomhedsøkonomi A2, 1. udgave

Lærebog

Pris: 268,00 kr.
Køb
Læs mere

Trojkas Virksomhedsøkonomi B&A1 og A2, 1. udgave, er i overensstemmelse med fagplan og vejledning 2017 for virksomhedsøkonomi niveau A og B på
de merkantile gymnasieuddannelser, HHX og EUX.

Lærebog og opgavesamling er opdelt i to bind:
• Bind 1 (B&A1) dækker den fulde fagplan på B-niveau og
en stor del af A-niveauet
• Bind 2 (A2) omfatter det resterende stof på A-niveau

Kapitlerne om virksomhedens økonomiske forhold er opdateret i forhold
til årsregnskabsloven af 2015 og dækker således den nyeste lovgivning på området.

Til begge bind er der udarbejdet et omfattende materiale med opgaver, der knytter sig til de enkelte kapitler. Hertil kommer en samling af PBL-opgaver, der kan downloades fra bogens website på Trojka.dk.

I både lærebog og opgavesamling er der lagt vægt på, at eleverne kan anvende IT som en naturlig og integreret del af undervisningen.

Opgavernes spørgsmål er formuleret ud fra forskellige taksonomiske niveauer, så opgavernes sværhedsgrad fremstår varieret.
Derved afprøves eleverne i deres viden og relevante kompetencer opøves.

E-læringsmateriale

Klik på 'E-læringsmateriale' og få adgang til download af figurer fra grundbogen, links til websites og filmklip, PowerPoints m.m.:

E-læringsmateriale

Undervisere kan downloade vejledning til løsning af cases og opgaver ved hjælp af brugernavn og password udleveret af forlaget.

Virksomhedsøkonomi A2, 1. udgave
Claus Mønsted, Jonas Hansen & Kim Ulrich Jensen
1. udgave 2018
Hæftet
ISBN: 9788771540932
384 sider
Pris: 268,00 kr.
Udgiver: Trojka

Læs et uddrag af lærebogen