Salg og service, Niveau F, E, D + C

Salg og service, Niveau F, E, D + C

3. udgave 2013

Opgavesamling

Læs mere

Trojkas undervisningsmateriale til Salg & service niveau FEDC er i overensstemmelse med seneste bekendtgørelse og fagplaner til faget Salg og service på handelsskolernes merkantile grunduddannelse, HG.

Den samlede undervisningspakke omfatter følgende:

  • Lærebog
  • Opgavesamling
  • E-læringsmaterialer på iTrojka.dk
Forord

Vort undervisningsmateriale Salg & service, niveau F, E, D og C, 3. udgave, er en videreudvikling af tidligere udgave og omfatter lærebog, opgavesamling og e-læringsmateriale på bogens website. Klik ind på iTrojka. I den viste bogreol klikkes på ikon med bogens forside.

Lærebogen er i overensstemmelse med seneste bekendtgørelse og fagplaner for fagområdet salg og service, niveau F, E, D og C, og materialet er udarbejdet med henblik på anvendelse i undervisningen på handelsskolernes merkantile grunduddannelse (HG).

Lærebog og opgavesamling er opdelt i fire dele, hvor del 1 (kapitel 1-6) dækker niveau F, del 2 (kapitel 7-11) dækker niveau E, del 3 (kapitel 12-21) dækker niveau D og del 4 (kapitel 22-26) dækker niveau C.

Trojkas Salg & service tager udgangspunkt i aktuelle og virkelighedsnære eksempler med danske og internationale virksomheder. Stoffet præsenteres på en overskuelig og læsevenlig måde. Sidst i hvert kapitel er der et resumé og en oversigt med vigtige begreber og ordforklaring.

Opgavesamlingen tilgodeser forskellige læringsstile og variation i undervisningen med forskellige opgavetyper, fx repetitionsopgaver, checkopgaver, tekstanalyser, leg med ord, kreative opgaver, web-baseret opgaver, anvendelse af pc, tablet eller smartphone, rollespil, konkurrencer mv.

Strukturen i opgavesamlingen følger teorigennemgangen i lærebogen og øges i sværhedsgrad i hvert kapitel. Opgaverne lægger op til skriftlig besvarelse, mundtlig besvarelse og diskussion. Efter hver del 1-4 er der en case-opgave, som er velegnet til eksamenstræning.

Det er muligt frit at downloade lærebogens figurer fra bogens website på Trojka.dk, hvor der også er supplerende e-læringsmaterialer, bl.a. links til websites, filmklip og ekstraopgaver.

For undervisere er der adgang til vejledende løsninger til opgavesamling. Det sidste kræver adgangskode, som undervisere kan få udleveret ved personlig henvendelse via telefon eller mail til forlaget.


Juni 2013
Kirsten Dahl
Lene Jenrich
Peter Schmalz
Lise Aarosin

E-læringsmateriale

Klik på 'E-læringsmateriale' og få adgang til download af figurer fra lærebogen, links til filmklip, ekstraopgaver m.m.:

E-læringsmateriale

Undervisere kan downloade vejledende løsninger til cases og opgaver ved hjælp af brugernavn og password udleveret af forlaget.

Salg og service, Niveau F, E, D + C - 3. udgave 2013
Kirsten Dahl, Lene Jenrich, Lise Aarosin & Peter Schmalz
3. udgave 2013
Hæftet
ISBN: 9788792098894
203 sider
Pris: 138,00 kr.
Udgiver: Trojka
[ Error ]

Lignende bog