Erhvervsret, Niveau C

Erhvervsret, Niveau C

1. udgave 2013

Lærebog

Læs mere

Trojkas undervisningsmateriale til Erhvervsret C er i overensstemmelse med den gældende fagplan og lærervejledning til stofområdet erhvervsret niveau C på de merkantile gymnasieuddannelser, HHX.

Den samlede undervisningspakke omfatter følgende:

 • Lærebog
 • Opgavesamling
 • E-læringsmaterialer på iTrojka.dk


Informationer om bogen:

 • Lærebogen Erhvervsret C indeholder både kernestof og supplerende stof
 • Stoffet præsenteres på en overskuelig og læsevenlig måde og i et sprog, som eleverne kan forstå
 • Til præsentation af stoffet anvendes eksempler, domme og afgørelser, som gør teorien virkelighedsnær for eleverne
 • Hvert kapitel indledes med en case
 • I bogen anvendes mange figurer med skemaer, oversigter og illustrationer
 • Margennoter gør det nemt for eleverne at finde relevant tekst
 • Opgavesamlingen indeholder artikler, opgaver og cases til alle lærebogens kapitler
 • I opgavesamlingen indledes hvert kapitel med en opsummering af de vigtigste hovedregler og principper. Dermed får eleverne det nødvendige overblik, når de skal arbejde med stoffet.
 • I opgavesamlingen kan eleverne arbejde med repetitionsspørgsmål, cases i forskellige sværhedsgrader, artikler og domme.
 • I både lærebog og opgavesamling henvises der til relevante websites på internettet
Forord

Lærebogen Erhvervsret, niveau C, 1. udgave omfatter lærebog, opgavesamling og e-læringsmateriale på bogens website. Klik ind på iTrojka. I den viste bogreol klikkes på ikon med bogens forside.

Lærebogen er i overensstemmelse med seneste bekendtgørelse og fagplaner for fagområdet erhvervsret, niveau C, og materialet er udarbejdet med henblik på anvendelse i undervisningen på HHX.

Erhvervsret, niveau C indeholder både kernestof og supplerende stof. Stoffet præsenteres på en overskuelig og læsevenlig måde og i et sprog, som eleverne kan forstå. Juraens verden kan være vanskelig at forstå, særligt når eleven ikke har den store arbejdsmæssige erfaring med juridiske problemstillinger fra den ”virkelige” verden. Ved udarbejdelsen af denne første udgave, har det været vores mål at formidle juraen på en let tilgængelig måde, men samtidig præsentere stoffet på et fagligt niveau, der er i overensstemmelse med de faglige mål på HHX.

De seneste lovændringer er indarbejdet, og vi præsenterer stoffet på en interessevækkende og pædagogisk måde. Til præsentation af stoffet anvendes eksempler, domme og afgørelser, som gør teorien virkelighedsnær for eleverne. Hvert kapitel indledes med en case, og der anvendes mange figurer med skemaer, oversigter og illustrationer. Margennoter gør det også nemt for eleverne at finde relevant tekst.

Opgavesamlingen indeholder artikler, opgaver og cases til alle lærebogens kapitler. Hvert kapitel indledes med en opsummering af de vigtigste hovedregler og principper. Dermed får eleverne det nødvendige overblik, når de skal arbejde med stoffet. I opgavesamlingen kan eleverne arbejde med repetitionsspørgsmål, cases i forskellige sværhedsgrader, artikler og domme.

Det er muligt at downloade alle lærebogens figurer fra bogens website, og der er links til danske love på Retsinformation.dk. For undervisere er der supplerende materialer i form af PowerPoints til alle kapitler, som kan tilpasses efter behov eller anvendes direkte i undervisningen.

Juni 2013
Dorte Dittmann
Mette Gade

E-læringsmateriale

Klik på 'E-læringsmateriale' og få adgang til download af figurer fra lærebogen, links til danske love på Retsinformation.dk, PowerPoints m.m.:

E-læringsmateriale

Erhvervsret, Niveau C - 1. udgave 2013
Dorte Dittmann & Mette Gade
1. udgave 2013
Hæftet
ISBN: 9788792098917
411 sider
Pris: 268,00 kr.
Udgiver: Trojka
[ Error ]

Lignende bog