Afsætning B, 4. udgave

Afsætning B, 4. udgave

Lærebog

Tilhørende Cases og opgaver udgives som digital e-bog, der bestilles på Lix og læses på Lix

Pris: 298,00 kr.
Køb
Læs mere
Trojkas undervisningsmateriale til Afsætning B er i overensstemmelse med fagplan og vejledning 2017 for afsætning niveau B på de merkantile gymnasieuddannelser, HHX og EUX.

Undervisningsmaterialet omfatter: Lærebog, Cases og opgaver samt e-læringsmateriale på bogens website.

Lærebogen udgives som trykt papirbog og digital e-bog.

Tilhørende Cases og opgaver udgives kun som digital e-bog.

Trykte papirbøger bestilles i Trojkas webshop: https://trojka.dk/Trojka.aspx

Digitale e-bøger bestilles i Gymportalens webshop og læses på Lix:

https://www.gymportalen.dk/

https://gymportalen.lix.com/da/signup

e-læringsmateriale findes på bogens website. Gå ind på www.trojka.dk – Vælg ONLINE TROJKA og klik på iTrojka. Klik derefter på ikon/billede med bogens forside.

Direkte weblink: http://trojka.dk/Afsaetning-B-2017.aspx
Forord

Trojkas læremidler til Afsætning B giver en grundig indføring i fagets metoder, teorier og modeller. Derved erhverver eleverne viden og færdigheder, som er forudsætningen for opnåelse af kompetencer til at kunne løse relevante problemstillinger.

Hvert kapitel i grundbogen afsluttes med et resumé og en oversigt med vigtige begreber.

Den tilhørende opgavebog med metode, cases og opgaver følger lærebogens kapitelopbygning. Der tilbydes et bredt udvalg af PBL-baserede cases og opgaver med henblik på at sikre en varieret og motiverende indlæring.

Vi har lagt vægt på at tage udgangspunkt i konkrete situationer i danske virksomheder. Der er mindre opgaver indenfor kapitlet, kreative opgaver, en større kapitelopgave og en tværgående opgave, der inddrager teorien fra tidligere kapitler. Hvert kapitel slutter med en checkopgave, der fokuserer på kapitlets centrale begreber.

Opgavernes spørgsmål er formuleret ud fra forskellige taksonomiske niveauer, således at opgavernes sværhedsgrad fremstår varieret. Derved afprøves eleverne i deres viden og relevante kompetencer opøves.

Det er muligt at downloade grundbogens figurer fra bogens website med ekstra e-læringsmateriale, bl.a. links til websites og filmklip. For undervisere er der adgang til vejledning til løsning af cases og opgaver. Det sidste kræver adgangskode, som undervisere kan få udleveret ved personlig henvendelse via telefon eller mail til forlaget.

Juni 2017
Forfatterne

Afsætning B, 4. udgave - Lærebog
Helle Villum Christensen, Lene Jenrich & Lise Aarosin
4. udgave 2017
Hæftet
ISBN: 9788771541090
Antal sider: 574
Pris: 298,00 kr.
Udgiver: Trojka

Læs et uddrag af lærebogen