E-læringsmateriale

Virksomhedsøkonomi A, bind 2       
3. udgave 2015 │ Grundbog og Opgavesamling

Her på siden kan du downloade e-læringsmateriale til Virksomhedsøkonomi A, bind 2 - 3. udgave 2016.  Siden vil løbende blive opdateret.

Indholdsoversigt

Indholdsoversigt

Vejledning til løsning af opgaver

Undervisere kan her downloade vejledning til løsning af opgaver til Virksomhedsøkonomi, niveau A, bind 2, 3. udgave. Der kræves brugernavn og password, som kun undervisere kan få udleveret ved personlig henvendelse via telefon eller mail til forlaget.
   

Køb bogen 

       

Grundbog bind 2       

Opgavesamling bind 2

Læs et uddrag af grundbogen 

Læs et uddrag af opgavebogen