Vejledning til e-conomic, Niveau C, 2. udgave

Vejledning til e-conomic, Niveau C, 2. udgave

Grundbog

Læs mere

Denne 2. udgave med Vejledning til e-conomic udgør sammen med Opgaver til e-conomic, 1. udgave, en del af fagpakken til Erhvervsøkonomi, niveau C fra Trojka.

I både Vejledning til e-conomic og den tilhørende opgavesamling Opgaver til e-conomic er der lagt vægt på, at eleverne som en naturlig og integreret del af undervisningen kan benytte IT og lære at anvende et økonomistyringssystem, e-conomic.

Der er udarbejdet en separat vejledning til lærere til løsning af opgaver i e-conomic. Vejledningen findes som PDF på bogens website bag loginkoder, som udleveres til lærere ved henvendelse på mail eller telefon til forlaget.

Trojkas digitale bøger købes via Gymportalen og læses på Lix Technologies platform.


Forord

Skoler kan benytte e-conomic til undervisning. Hver skole skal blot ansøge om den mængde skolelicenser, som den forventer at skulle anvende i løbet af et skoleår.

For at få adgang til skolelicenser, skal skolen først ansøge herom på e-conomics hjemmeside, www.e-conomic.dk.

Søg på siden med ordet ”skolelicens” eller klik på dette link:
https://www.e-conomic.dk/regnskabsprogram/demo/skolelicens.

Erhvervsøkonomi, niveau C, 2. udgave fra Trojka, omfatter en separat grundbog og en separat opgavesamling samt e-læringsmateriale på bogens website.

Bøgerne er udarbejdet med henblik på anvendelse i undervisningen i faget erhvervsøkonomi på EUD og EUX. 

e-læringsmateriale findes ved at gå ind på Trojkas website www.trojka.dk, klik på ONLINE TROJKA og vælg iTrojka. I den viste oversigt klikkes på ikon med bogens forside.                                                                                                      

Juni 2015
Forfatterne

E-læringsmateriale

Klik på 'E-læringsmateriale' og få adgang til vejledning til løsning af opgaver ved hjælp af brugernavn og password udleveret af forlaget.

E-læringsmateriale 

Vejledning til e-conomic, Niveau C, 2. udgave
Helle Borup Jakobsen, Mette Bregendahl Kristensen & Peter Manniche Riber
2. udgave 2015
ISBN: 9788771540819
61 sider
Pris: 36,00 kr.
Udgiver: Trojka

Lignende bog