Samfundsfag, Niveau C, 1. udgave

Samfundsfag, Niveau C, 1. udgave

Grundbog/lærebog

Læs mere

Trojkas undervisningsmateriale til Samfundsfag C er i overensstemmelse med seneste bekendtgørelse og fagplaner for fagområdet samfundsfag, niveau C og materialet er udarbejdet med henblik på anvendelse i undervisningen på EUD og EUX.

Den samlede undervisningspakke omfatter følgende:

  •         Grundbog
  •         Cases og opgaver
  •         E-læringsmateriale på bogens website

 
Grundbogen udgives som trykt papirbog og digital e-bog. 

Cases og opgaver udgives som digital e-bog.

Licenser til DIGITALE e-bøger til EUD bestilles HER  i Trojkas webshop og læses på praxisOnline:

https://online.praxis.dk/

Ny bruger på praxisOnline oprettes HER


Forord

Samfundsfag, niveau C, 1. udgave omfatter grundbog, opgavebog med cases og opgaver samt e-læringsmateriale på bogens website.

E-læringsmateriale findes ved at gå ind på Trojkas website www.trojka.dk, klik på ONLINE TROJKA og vælg iTrojka. I den viste bogreol klikkes på ikon med bogens forside.

Grundbogen er i overensstemmelse med seneste bekendtgørelse og fagplaner for fagområdet samfundsfag, niveau C og materialet er udarbejdet med henblik på anvendelse i undervisningen på EUD og EUX.

Bogens kapitler er emneopdelt og er dermed velegnet til både holdundervisning og projektorienteret undervisning.

Vi har bestræbt os på at præsentere stoffet på en interessevækkende og motiverende måde. Samtidig har vi anvendt en række centrale teorier og modeller. Vi har realiseret vore pædagogiske intentioner ved at anvende varierende grafiske fremstillinger. De mange figurer og fotos i farver vil medvirke til at engagere eleverne i faget. Desuden har vi anvendt mange praktiske eksempler.

Den tilhørende opgavebog tilbyder et bredt udbud af cases og opgaver med henblik på at skabe en varieret og motiverende undervisning. Vi har lagt vægt på at udarbejde cases og opgaver, der perspektiverer og udbygger grundbogens indhold. Herved sikres elevernes fortsatte læring.

Væsentlige ændringer i samfundsmæssige forhold, fx folketingsvalg, kan gøre indholdet uaktuelt i løbet af kort tid. Dette har vi forsøgt at imødekomme ved at lægge opdateringer på bogens website.

Det er muligt at downloade grundbogens figurer fra bogens website med e-læringsmateriale. For undervisere er der adgang til vejledning til løsning af cases og opgaver. Det sidste kræver adgangskode, som undervisere kan få udleveret ved personlig henvendelse via telefon eller mail til forlaget.

Juni 2015
Hans Henrik Jacobsen
Jørgen Sauer

E-læringsmateriale

Klik på 'E-læringsmateriale' og få adgang til download af figurer fra grundbogen, PowerPoints m.m.:

E-læringsmateriale

Undervisere kan downloade vejledning til løsning af cases og opgaver ved hjælp af brugernavn og password udleveret af forlaget.

Samfundsfag, Niveau C, 1. udgave
Hans Henrik Jacobsen & Jørgen Sauer
1. udgave 2015
Hæftet
ISBN: 9788771540222
270 sider
Pris: 268,00 kr.
Udgiver: Trojka

Læs et uddrag af grundbogen 

Læs et uddrag af opgavebogen