Samfundsfag, Niveau C

Samfundsfag, Niveau C

Opgavesamling

Læs mere

Trojkas undervisningsmateriale til Samfundsfag, Niveau C er i overensstemmelse med fagplan og lærervejledning til stofområdet samfundsfag niveau C på HHX.

Den samlede undervisningspakke omfatter følgende:

• Lærebog  
• Opgavesamling 
• E-læringsmaterialer på iTrojka.dk 

Informationer om bogen:

  • Nyt design, mange figurer, farvefotos og et læsevenligt layout
  • Nyeste tal og statistikker er inddraget
  • Finanskrisen og dens udvikling er beskrevet indgående
  • EU-kapitlet er udvidet med europagten og konsekvenserne af finanskrisen
  • Opgavesamlingen er opdateret med helt nye opgaver og tjekopgaver til hvert kapitel
  • Opgaverne er baseret på den seneste økonomiske og politiske udvikling
  • Flere opgaver inddrager anvendelse af IT og internet i informationssøgning
Forord

Vort undervisningsmateriale Samfundsfag, niveau C, 3. udgave, er en videreudvikling af tidligere udgave og omfatter lærebog, opgavesamling og e-læringsmateriale.

Lærebogen er i overensstemmelse med seneste bekendtgørelse og fagplaner for fagområdet samfundsfag niveau C, og materialet er udarbejdet med henblik på anvendelse i undervisningen på HHX.

Bogen er disponeret i fem hovedområder: Metode (kapitel 2), Sociologi og kultur (kapitel 3-7), Politik (kapitel 8-13), Økonomi og globalisering (kapitel 14-20), Internationale relationer (kapitel 21-24).

Vi har bestræbt os på at præsentere pensum på en interessevækkende og motiverende måde. Samtidig har vi tilstræbt at anvende en række centrale teorier og grafiskemodeller. Materialet er fuldt opdateret for både den faglige og den tidsmæssige udvikling.

Vi har søgt at realisere vore pædagogiske intentioner med bogen ved at anvende mange og varierende grafiske fremstillinger. De mange fotos og figurer i farver vil medvirke til at engagere eleverne i faget. Desuden har vi anvendt mange praktiske eksempler.

Det er muligt at downloade alle lærebogens figurer fra bogens website, hvor der også er links til videoklip, som supplerer lærebog og opgavesamling med praktiske eksempler.

Den tilhørende opgavesamling tilbyder et bredt udbud af opgaver med henblik på at skabe en varieret og motiverende undervisning. Vi har lagt vægt på at udarbejde opgaver, der perspektiverer og udbygger lærebogens indhold. Herved sikres læring og kompetencer samt fortsat interesse og engagement hos eleverne.

Ved køb af mindst ét klassesæt af Samfundsfag, niveau C, 3. udgave, kan skolen ved direkte henvendelse til forlaget få udleveret login til undervisere, som derved får adgang til vejledende løsninger til opgavesamling. Login sker via bogens website.

E-læringsmateriale

Klik på 'E-læringsmateriale' og få adgang til download af figurer fra lærebogen, links til relevante videoklip, PowerPoints m.m.:

E-læringsmateriale

Undervisere kan downloade vejledende løsninger til cases og opgaver ved hjælp af brugernavn og password udleveret af forlaget.

Samfundsfag, Niveau C
Hans Henrik Jacobsen & Jørgen Sauer
3. udgave 2012
ISBN: 9788792098672
248 sider
Pris: 138,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
[ Error ]

Lignende bog