Samfundsfag, Niveau C

Samfundsfag, Niveau C

Lærebog

Læs mere

Denne 2. udgave af Samfundsfag, Niveau C er opdateret og i overensstemmelse med fagplan og lærervejledning til grundforløbet på 2. semester på HHX.

Lærebogen er delt op i fire dele:
- Sociologi og dansk kultur
- Demokrati og politik
- Økonomi og arbejdsmarked
- Internationale relationer

Få adgang til e-læringsmateriale på iTrojka.dk

Klik på Læs mere for at se seneste udgave af Samfundsfag, Niveau C, 3. udgave, der udkom i 2012.

Forord

Vort undervisningsmateriale ”Samfundsfag, niveau C, 2. udgave” er en videreudvikling af 1. udgave og omfatter en lærebog og en opgavesamling. 

Materialet er udarbejdet med henblik på anvendelse i undervisningen i:

·         Det samfundsfaglige/samfundsøkonomiske område i grundforløbet.

·         Samfundsfag C på hhx.

Nyt kapitel i lærebogen omhandler Samfundsfaglig metode. Bogen er disponeret i fire dele: Del 1 omhandler Sociologi og dansk kultur, del 2 Demokrati og politik, del 3 Økonomi og arbejdsmarked og del 4 Internationale relationer.

Vi har bestræbt os på at præsentere pensum på en interessevækkende og motiverende måde. Samtidig har vi tilstræbt at anvende en række centrale teorier og grafiskemodeller. Materialet fuldt opdateret for både den faglige og den statistiske udvikling.

Vi har søgt at realisere vore pædagogiske intentioner med bogen ved at anvende mange og varierende grafiske fremstillinger. De mange fotos og figurer i farver vil medvirke til at engagere eleverne i faget. Desuden har vi anvendt mange praktiske eksempler. 

På forlagets hjemmeside – www.trojka.dk – er det muligt at downloade alle lærebogens figurer. 

Den tilhørende opgavesamling tilbyder et bredt udbud af opgaver med henblik på at skabe en varieret og motiverende undervisning. Vi har lagt vægt på at udarbejde opgaver, der perspektiverer og udbygger lærebogens indhold. Herved sikres fortsat læring samt fortsat interesse og engagement hos eleverne.

Ved køb af mindst ét klassesæt af ”Samfundsfag C” kan skolen ved telefonisk henvendelse til forlaget få udleveret login og password til Samfundsfag C for lærere på www.itrojka.dk. Kun lærere har adgang til e-læringsmateriale der omfatter kryds og tværs opgaver til printning samt vejledende løsninger til Samfundsfag C opgavesamling.

Maj 2009

Forfatterne


Samfundsfag, Niveau C
Hans Henrik Jacobsen & Jørgen Sauer
2. udgave 2009
ISBN: 9788792098184
403 sider
Pris: 268,00 kr.

Lignende bog