Markedsanalyse – teori og praksis, Niveau C, 1. udgave

Markedsanalyse – teori og praksis, Niveau C, 1. udgave

Grundbog inklusiv opgaver

Læs mere
Trojkas undervisningsmateriale til Markedsanalyse – teori og praksis, niveau C er udarbejdet med henblik på anvendelse i undervisningen på EUD og EUX.

Den samlede undervisningspakke omfatter følgende:

  • Grundbog inklusiv opgaver
  • E-læringsmateriale på bogens website

Grundbog inklusiv opgaver udgives som digital e-bog.

Licenser til DIGITALE e-bøger til EUD bestilles HER  i Trojkas webshop og læses på praxisOnline:

https://online.praxis.dk/

Ny bruger på praxisOnline oprettes HER


Forord

Markedsanalyse – Teori og praksis, niveau C, 1. udgave, består af en lærebog inklusiv opgavesamling samt e-læringsmateriale på bogens website.

e-læringsmateriale findes ved at gå ind på Trojkas website www.trojka.dk, klik på ONLINE TROJKA og vælg iTrojka. I den viste “bogreol” klikkes på ikon med bogens forside.

Markedsanalyse – Teori og praksis, niveau C – er udarbejdet med henblik på anvendelse i undervisningen på EUD og EUX.

Lærebog og opgavesamling er velegnet til både holdundervisning og projektorienteret undervisning.

 Markedsanalyse – Teori og praksis, niveau C inddrager aktuelle og virkelighedsnære eksempler med danske virksomheder. Stoffet præsenteres på en overskuelig og læsevenlig måde. Sidst i hvert kapitel er der et resumé.

Opgavesamlingen er placeret bagest i bogen og omfatter opgavetyper, som tilgodeser forskellige læringsstile og variation i undervisningen.

Strukturen i opgavesamlingen følger lærebogens indhold. Opgaverne lægger op til skriftlig besvarelse, mundtlig besvarelse og diskussion.

For undervisere er der adgang til vejledning til løsning af opgaver. Det kræver imidlertid adgangskode, som undervisere kan få udleveret ved personlig henvendelse via telefon eller mail til forlaget.                                                                                                     

August 2016
Forfatterne

E-læringsmateriale

Klik på 'E-læringsmateriale' og få adgang til vejledning til løsning af opgaver ved hjælp af brugernavn og password udleveret af forlaget.

E-læringsmateriale 

Markedsanalyse – teori og praksis, Niveau C, 1. udgave
Lene Jenrich, Lise Aarosin & Peter Schmalz
1. udgave 2016
ISBN: 9788771540567
82 sider
Pris: 30,00 kr.
Udgiver: Trojka