Jan Furbo Sørensen

Cand.merc. og Statsautoriseret revisor: Tradium Randers

Om Jan Furbo Sørensen

Jan underviser i virksomhedsøkonomi og finansiering. Han har tidligere undervist på Akademi- og merkonomuddannelsen i fagene Eksternt regnskab, Internt regnskab, Finansiering og Revisionsteknik. Har endvidere undervist på HA og HD.