Erhvervsret, Niveau C, 2. udgave

Erhvervsret, Niveau C, 2. udgave

Tilhørende opgavebog er udgivet som e-bog. Bestilles på Trojka.dk under DIGITALE BØGER

Grundbog/lærebog

Læs mere

Trojkas undervisningsmateriale til Erhvervsret C er i overensstemmelse med den gældende fagplan og lærervejledning til stofområdet erhvervsret niveau C på de merkantile gymnasieuddannelser, HHX.

Den samlede undervisningspakke omfatter følgende:

  • Grundbog
  • Cases og opgaver
  • E-læringsmateriale på bogens website

 
Grundbogen udgives som trykt papirbog og digital e-bog. 

Cases og opgaver udgives som digital e-bog.

Trojkas digitale e-bøger købes via Gymportalen og afvikles på Lix Technologies platform.

Forord

Erhvervsret, Niveau C, 2. udgave omfatter grundbog, cases og opgaver samt e-læringsmateriale på bogens website.

E-læringsmateriale findes ved at gå ind på Trojkas website www.trojka.dk, klik på ONLINE TROJKA og vælg iTrojka. I den viste bogreol klikkes på ikon med bogens forside.

Grundbogen er i overensstemmelse med seneste bekendtgørelse og fagplaner for fagområdet erhvervsret, niveau C, og materialet er udarbejdet med henblik på anvendelse i undervisningen på HHX.

Erhvervsret, niveau C indeholder både kernestof og supplerende stof. Stoffet præsenteres på en overskuelig og læsevenlig måde og i et sprog, som eleverne kan forstå. Juraens verden kan være vanskelig at forstå, særligt når eleven ikke har den store arbejdsmæssige erfaring med juridiske problemstillinger fra den ”virkelige” verden. Ved udarbejdelsen af denne udgave har det været vores mål at formidle juraen på en let tilgængelig måde, men samtidig præsentere stoffet på et fagligt niveau, der er i overensstemmelse med de faglige mål på HHX.

De seneste lovændringer er indarbejdet, og vi præsenterer stoffet på en interessevækkende og pædagogisk måde. Til præsentation af stoffet anvendes eksempler, domme og afgørelser, som gør teorien virkelighedsnær for eleverne. Hvert kapitel indledes med en case, og der anvendes mange figurer med skemaer, oversigter og illustrationer. Margennoter gør det også nemt for eleverne at finde relevant tekst.

Opgavesamlingen indeholder artikler, opgaver og cases til grundbogens kapitler. Hvert kapitel indledes med en opsummering af de vigtigste hovedregler og principper. Dermed får eleverne det nødvendige overblik, når de skal arbejde med stoffet. I opgavesamlingen kan eleverne arbejde med repetitionsspørgsmål, cases i forskellige sværhedsgrader, artikler og domme.

Det er muligt at downloade grundbogens figurer fra bogens website med e-læringsmaterialer, og der er links til danske love på Retsinformation.dk. For undervisere er der supplerende materialer i form af PowerPoints til alle kapitler, som kan tilpasses efter behov eller anvendes direkte i undervisningen.

Juni 2015
Dorte Dittmann
Mette Gade

E-læringsmateriale

Klik på 'E-læringsmateriale' og få adgang til download af figurer fra grundbogen, links til danske love på Retsinformation.dk, PowerPoints m.m.:

E-læringsmateriale

Erhvervsret, Niveau C, 2. udgave - Tilhørende opgavebog er udgivet som e-bog. Bestilles på Trojka.dk under DIGITALE BØGER
Dorte Dittmann & Mette Gade
2. udgave 2015
Hæftet
ISBN: 9788771540000
396 sider
Pris: 268,00 kr.
Udgiver: Trojka

Læs et uddrag af grundbogen 

Læs et uddrag af opgavebogen