Dansk og international erhvervsret, 3. udgave

Dansk og international erhvervsret, 3. udgave

Lærebog

Læs mere

Dansk og international erhvervsret, 3. udgave er udarbejdet til undervisning i erhvervsret/erhvervsjura på erhvervsakademiuddannelser og i overensstemmelse med studieordninger og fagplaner.

Lærebogen er velegnet til markedsføringsøkonom, finansøkonom, handelsøkonom, logistikøkonom, serviceøkonom, akademiøkonom/merkonom, HA, HD og andre videregående uddannelser, hvor fagområdet erhvervsret/erhvervsjura indgår i uddannelsesforløbet.

Den samlede undervisningspakke omfatter følgende:

  •         Lærebog
  •         E-læringsmateriale på bogens website

 
Lærebogen udgives som trykt papirbog og digital e-bog.

Trojkas digitale e-bøger til AU købes og afvikles på Lix Technologies platform: https://www.lix.com/da/signup

Forord

Juraens verden kan være vanskelig at forstå, særligt hvis den studerende ikke har den store arbejdsmæssige erfaring med juridiske problemstillinger fra den ”virkelige” verden. Det er derfor vores mål at formidle juraen på en let tilgængelig måde, men samtidig forsøge at fremstille stoffet på et højt fagligt niveau, i overensstemmelse med de faglige mål på videregående uddannelser.

Den nye udgave er opdateret med de seneste lovændringer pr. maj 2015. Stoffet præsenteres på en interessevækkende og pædagogisk måde og suppleres med praksisnære eksempler på juridiske problemstillinger. Gennemgangen illustreres med mange nye domme og afgørelser. I bogen anvendes margennoter, grafiske fremstillinger i form af tegnede figurer og skemaer, og hvert kapitel afsluttes med en tjekliste over de vigtigste hovedregler og principper.

Hyppige ændringer i lovgivning gør ofte en jurabog forældet i løbet af kort tid. Dette har vi forsøgt at imødekomme ved at lægge opdateringer på bogens website, når der er væsentlige lovændringer.

E-læringsmateriale findes ved at gå ind på Trojkas website www.trojka.dk, klik på ONLINE TROJKA og vælg iTrojka. I den viste bogreol klikkes på ikon med bogens forside.

Det er muligt at downloade alle lærebogens figurer fra bogens website. For de studerende er der nyttige links, eksempler på formularer samt tjekspørgsmål og opgaver til de enkelte kapitler. For undervisere er der supplerende materialer i form af PowerPoints til alle kapitler, som kan tilpasses efter behov og anvendes direkte i undervisningen.

Juni 2015
Dorte Dittmann
Mette Gade

E-læringsmateriale

Klik på 'E-læringsmateriale' og få adgang til download af figurer fra lærebogen, PowerPoints m.m. For de studerende er der nyttige links, eksempler på formularer samt tjekspørgsmål og opgaver til de enkelte kapitler:

E-læringsmateriale


Dansk og international erhvervsret, 3. udgave
Dorte Dittmann & Mette Gade
3. udgave 2015
Hæftet
ISBN: 9788771540444
788 sider
Pris: 360,00 kr.
Udgiver: Trojka

Læs et uddrag af lærebogen