Afsætning, Niveau C, 1. udgave

Afsætning, Niveau C, 1. udgave

Grundbog/lærebog

Pris: 268,00 kr.
Køb
Læs mere

Trojkas undervisningsmateriale til Afsætning C er i overensstemmelse med seneste bekendtgørelse og fagplaner for fagområdet afsætning, niveau C og materialet er udarbejdet med henblik på anvendelse i undervisningen på EUD og EUX.

Den samlede undervisningspakke omfatter følgende:

  •         Grundbog
  •         Metode, cases og opgaver
  •         E-læringsmateriale på bogens website


Grundbogen
udgives som trykt papirbog og digital e-bog. 

Metode, cases og opgaver udgives som digital e-bog.

Licenser til DIGITALE e-bøger til EUD bestilles HER  i Trojkas webshop og læses på praxisOnline:

https://online.praxis.dk/

Ny bruger på praxisOnline oprettes HERForord

Afsætning, niveau C, 1. udgave omfatter grundbog, opgavebog med metode, cases og opgaver samt e-læringsmateriale på bogens website.

E-læringsmateriale findes ved at gå ind på Trojkas website www.trojka.dk, klik på ONLINE TROJKA og vælg iTrojka. I den viste bogreol klikkes på ikon med bogens forside.

Grundbogen er i overensstemmelse med seneste bekendtgørelse og fagplaner for fagområdet afsætning, niveau C og materialet er udarbejdet med henblik på anvendelse i undervisningen på EUD og EUX.

Bogens kapitler er emneopdelt og er dermed velegnet til både holdundervisning og projektorienteret undervisning.

Afsætning C tager udgangspunkt i aktuelle og virkelighedsnære eksempler med danske og internationale virksomheder. Stoffet præsenteres på en overskuelig og læsevenlig måde. Sidst i hvert kapitel er der et resumé og en oversigt med vigtige begreber

Opgavebogen tilgodeser forskellige læringsstile og variation i undervisningen med forskellige opgavetyper, fx repetitionsopgaver, checkopgaver, tekstanalyser, leg med ord, kreative opgaver, web-baseret opgaver, anvendelse af pc, tablet eller smartphone, rollespil, konkurrencer mv.

Strukturen i opgavebogen følger lærebogens indhold og øges i sværhedsgrad i hvert kapitel. Opgaverne lægger op til skriftlig besvarelse, mundtlig besvarelse og diskussion.

Det er muligt at downloade grundbogens figurer fra bogens website med ekstra e-læringsmateriale, bl.a. links til websites og filmklip. For undervisere er der adgang til vejledning til løsning af opgaver og cases. Det sidste kræver adgangskode, som undervisere kan få udleveret ved personlig henvendelse via telefon eller mail til forlaget.

Juni 2015
Lene Jenrich
Peter Schmalz
Lise Aarosin

E-læringsmateriale

Klik på 'E-læringsmateriale' og få adgang til download af figurer fra grundbogen, PowerPoints, links til websites og filmklip m.m.:

E-læringsmateriale

Undervisere kan downloade vejledning til løsning af cases og opgaver ved hjælp af brugernavn og password udleveret af forlaget.

Afsætning, Niveau C, 1. udgave
Lene Jenrich, Lise Aarosin & Peter Schmalz
1. udgave 2015
Hæftet
ISBN: 9788771540048
316 sider
Pris: 268,00 kr.
Udgiver: Trojka

Læs et uddrag af grundbogen 

Læs et uddrag af opgavebogen