Afsætning, Niveau B, 3. udgave

Afsætning, Niveau B, 3. udgave

Tilhørende opgavebog er udgivet som e-bog. Bestilles på Gymportalen.dk

Grundbog/lærebog

Læs mere

Trojkas undervisningsmateriale til Afsætning B er i overensstemmelse med den gældende fagplan og lærervejledning til stofområdet afsætning, niveau B. Materialet er udarbejdet med henblik på anvendelse i undervisningen på HHX.

Den samlede undervisningspakke omfatter følgende:

  • Grundbog
  • Metode, cases og opgaver
  • E-læringsmateriale på bogens website

 
Grundbogen udgives som trykt papirbog og digital e-bog. 

Metode, cases og opgaver udgives som digital e-bog.

Forord

Afsætning, niveau B, 3. udgave omfatter grundbog, opgavebog med metode, cases og opgaver samt e-læringsmateriale på bogens website.

E-læringsmateriale findes ved at gå ind på Trojkas website www.trojka.dk, klik på ONLINE TROJKA og vælg iTrojka. I den viste bogreol klikkes på ikon med bogens forside.

Grundbogen er i overensstemmelse med seneste bekendtgørelse og fagplaner for fagområdet afsætning, niveau B og materialet er udarbejdet med henblik på anvendelse i undervisningen på HHX.

Trojkas læremidler til Afsætning B giver en grundig indføring i fagets metoder, teorier og modeller. Derved erhverver eleverne viden og færdigheder, som er forudsætningen for opnåelse af kompetencer til at kunne løse relevante problemstillinger.

Vi har bestræbt os på at præsentere stoffet på en interessevækkende og motiverende måde. Samtidig har vi anvendt en række centrale teorier og modeller. Vi har realiseret vore pædagogiske intentioner ved at anvende varierende grafiske fremstillinger. De mange figurer og fotos i farver vil medvirke til at engagere eleverne i faget. Desuden har vi anvendt en række praktiske eksempler fra små og store danske virksomheder.

Grundbogens struktur og behandling af kernestoffet er logisk på den måde, at det nationale kernestof er behandlet inden eleverne skal i gang med det internationale kernestof. Hvert kapitel i grundbogen afsluttes med et resumé og en oversigt med vigtige begreber.

Den tilhørende opgavebog med metode, cases og opgaver følger grundbogens kapitelopbygning. Der tilbydes et bredt udvalg af cases og opgaver med henblik på at sikre en varieret og motiverende undervisning.

Vi har lagt vægt på at tage udgangspunkt i konkrete situationer i danske virksomheder. Der er mindre opgaver indenfor kapitlet, kreative opgaver, en større kapitelopgave og en tværgående opgave, der inddrager teorien fra tidligere kapitler. Hvert kapitel slutter med en checkopgave, der fokuserer på kapitlets centrale begreber.

Opgavernes spørgsmål er formuleret ud fra forskellige taksonomiske niveauer, således at opgavernes sværhedsgrad fremstår varieret. Derved afprøves eleverne i deres viden og relevante kompetencer opøves.

Det er muligt at downloade grundbogens figurer fra bogens website med ekstra e-læringsmateriale, bl.a. links til websites og filmklip. For undervisere er der adgang til vejledning til løsning af cases og opgaver. Det sidste kræver adgangskode, som undervisere kan få udleveret ved personlig henvendelse via telefon eller mail til forlaget.

Juni 2015
Lene Jenrich
Peter Schmalz
Lise Aarosin

E-læringsmateriale

Klik på 'E-læringsmateriale' og få adgang til download af figurer fra grundbogen, links til websites og filmklip, PowerPoints m.m.:

E-læringsmateriale

Afsætning, Niveau B, 3. udgave - Tilhørende opgavebog er udgivet som e-bog. Bestilles på Gymportalen.dk
Lene Jenrich, Lise Aarosin & Peter Schmalz
3. udgave 2015
Hæftet
ISBN: 9788771540185
558 sider
Pris: 298,00 kr.
Udgiver: Trojka

Læs et uddrag af grundbogen 

Læs et uddrag af opgavebogen