Der er ingen varer

Ledelse i praksis

2. udgave 2009│Lærebog

Lærebog er udsolgt fra forlaget - vi henviser til ny 3. udgave, som udkom i 2013.

"Ledelse i praksis" er specielt udarbejdet til brug ved undervisningen i faget Ledelse i praksis på Akademiuddannelsen i Ledelse. Denne lærebog er i overensstemmelse med fagplan og lærervejledningen for faget Ledelse i praksis. Materialet er desuden særdeles velegnet som grundbog på KVU- og mange andre videregående uddannelser, hvor faget Ledelse indgår.

Denne lærebog ”Ledelse i praksis” er i overensstemmelse med fagplan og lærervejledning for faget Ledelse i praksis, der indgår i akademi- og merkonomuddannelsen. Bogen vil desuden være velegnet i forbindelse med Lederuddannelsen (Akademiuddannelsen for ledere), KVU-uddannelser og mange andre videregående uddannelser, hvor faget ledelse indgår. 

Ved udarbejdelsen af ”Ledelse i praksis” har det været et mål at fremstille pensum på et højt fagligt niveau, i overensstemmelse med fagplanens krav. Samtidig har det været et mål at præsentere pensum på en interessevækkende og pædagogisk måde.

”Ledelse i praksis” har som formål at:

  • Fungere som platform for undervisningens tilrettelæggelse og gennemførelse
     
  • Sikre kontinuitet i det samlede undervisningsforløb
     
  • Medvirke til at realisere undervisningsforløb der er i overensstemmelse med fagplanen
     
  • Give den studerende et godt udgangspunkt for udarbejdelse af studieprojektet 


I bogen findes et antal Refleksionsopgaver, der er udarbejdet på en sådan måde, at den studerendes egen ledelsesmæssige situation inddrages i den individuelle læreproces. Refleksionsopgaverne er integreret i lærebogens enkelte kapitler, og er placeret på strategisk rigtige steder i kapitlets forløb.

Vore pædagogiske intentioner med bogen har vi søgt at realisere ved brug af mange og varierede grafiske fremstillinger. Desuden har vi lagt vægt på at benytte mange eksempler fra danske virksomheder. Caseorienterede praktiske eksempler har vi valgt at præsentere som bokse de steder i teksten, hvor de passer ind. 

I forbindelse med præsentationen af bogens faglige problemstillinger har vi valgt undervejs at henvise til relevant litteratur. Formålet med disse henvisninger har primært været, at give læseren inspiration til at foretage yderligere litteraturstudier i forbindelse med udarbejdelsen af studieprojektet. 

På forlagets website – www.trojka.dk– er det muligt at downloade alle bogens figurer. 

På www.itrojka.dk har undervisere og studerende adgang til e-læringsmateriale der omfatter multiple choice spørgsmål og selv-test.

Maj 2009

Forfatterne

Ledelse i praksis
Ledelse i praksis - 2. udgave 2009│Lærebog
Hans Jørgen Skriver, Erik Staunstrup & Andreas Kærgård
2. udgave 2009
ISBN: 978-87-92-09824-5
307 sider
Pris: 248,00 kr.
Udgiver: Gads Forlag
 

Trojka blev grundlagt i 1983 og udgiver lærebøger til uddannelserne HG, HHX og AU. Hovedvægten er på de merkantile fag, og inden for disse fag er Trojka markedsleder. Forlaget er en del af Gads Forlag , der udgiver fagbøger til det brede marked og lærebøger til blandt andet de erhvervsøkonomiske, juridiske og sundhedsfaglige uddannelser.